Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studiji

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci izvode se tri sveučilišna integrirana prijediplomska i diplomska studija, dva u trajanju od šest godina (studij Medicina na hrvatskom i engleskom jeziku) i jedan u trajanju od pet godina (studij Farmacija).

Cilj studija Medicina je educirati studente na području temeljnih medicinskih znanosti te pretkliničkih, kliničkih i javno-zdravstvenih područja djelovanja. Studij je organiziran u trajanju od 12 semestara (6 godina, 360 ECTS), a po njegovom završetku student stječe naziv doktor/doktorica medicine (dr. med.).

Studij Farmacija omogućava studentima usvajanje znanja iz temeljnih, biomedicinskih i farmaceutskih predmeta kako bi po završetku studija mogli primijeniti stečena znanja u sve zahtjevnijem radu magistra farmacije u sustavu zdravstva. Studij je organiziran u trajanju od 10 semestara (5 godina, 300 ECTS), a po njegovom završetku student stječe naziv sveučilišni/a magistar/magistra farmacije.

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis te položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrjednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu).

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content