Ginekologija i opstetricija

Voditelj studija Ginekologija i opstetricija: doc. dr. sc. Aleks Finderle, dr. med.
elektronička pošta: aleks.finderle@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Ginekologija i opstetricija u okviru organizirane nastavne aktivnosti ima za cilj pružiti cjelovito znanje struke i suvremene znanstvene spoznaje polaznicima ovog studija. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Rijeci, školuju se specijalizanti za potrebe samog KBC-a Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja čitave Republike Hrvatske. Ovaj studij omogućava organizirano i sistematizirano pružanje znanja iz područja ginekologije i opstetricije koja će polaznici moći uključiti u svoju svakodnevnu praksu. Predviđeni sveučilišni specijalistički studij Ginekologija i opstetricija obavezni je dio programa specijalističkog usavršavanja koji polaznicima omogućava pristup specijalističkom ispitu iz ginekologije i opstetricije. Polaganjem ispita polaznici stječu naziv specijalist ginekologije i opstetricije, koji će im omogućiti zapošljavanje i rad na tim poslovima na području lokalne zajednice, ali i cijele Republike Hrvatske. Programi i uvjeti specijalističkog usavršavanja iz ginekologije i opstetricije usklađeni su s uvjetima koje određuju Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatska liječnička komora, koja izdaje odobrenje za samostalni rad. Slične programe specijalističkih studija organizira Sveučilište u Zagrebu pod nazivom Perinatologija i Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Pored toga, program sveučilišnoga specijalističkog studija Ginekologija i opstetricija prema opsežnosti programa i rasporedu kolegija sličan je programu specijalističkog studija ginekologije i opstetricije Sveučilišta u Sieni u Italiji.

Program ovog studija pripremljen je na način da omogući pokretljivost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru s obzirom na postojanje sličnih studijskih programa unutar Hrvatske, ali i u susjednim te zemljama Europske unije. To se osobito odnosi na izborne kolegije te je moguće organizirati da polaznici s drugih fakulteta pohađaju nastavu iz nekih kolegija na ovom studiju. Na isti bi način bilo moguće priznati našim studentima da dio izbornih kolegija, prema vlastitoj želji, slušaju na drugim visokoškolskim ustanovama. Klinika za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka ima odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz ginekologije i opstetricije, što predstavlja jedan od strateških ciljeva Katedre za ginekologiju i opstetriciju kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predloženi specijalistički studiji iz ginekologije i opstetricije obavezni je dio tog specijalističkog školovanja te je poželjno da ga ustanova ostvari kako bi time pružila cjelokupni sadržaj specijalističkog obrazovanja. Studij je organiziran kao jednogodišnji studij koji se provodi u dva semestra ukupnog studentskog opterećenja od 60 ECTS bodova. S obzirom na to da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08) i Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 111/09) specijalizanti pored stručnog rada na klinici imaju obvezu teorijske stručne nastave, studij je organiziran u dijelu radnog vremena.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content