Biomedicina

Voditeljica studija Biomedicina

Program studija Biomedicina

Namjena doktorskog studija je kvalitetno znanstveno obrazovanje sveučilišnih istraživača. Po završetku studija istraživači će biti osposobljeni da pored postavljanja i rješavanja znanstvenih zadataka budu u stanju napisati znanstveni projekt, organizirati rad istraživačke grupe, upravljati znanstvenim projektom i prezentirati znanstveni rad. Pored toga, ovaj bi studij trebao obrazovati znanstvenike koji će raditi u biotehnološkim institutima, modernim farmaceutskim tvrtkama i galenskim laboratorijima u javnom i privatnom sektoru. Oni bi po završetku studija bili osposobljeni za samostalno vođenje znanstvenih projekata i činili jezgre okupljanja istraživačkih grupa. Studij je namijenjen i liječnicima, posebice onima iz kliničko-bolničkih ustanova. Pored organizacije studijskog programa u punom radnom vremenu (6 semestara), predviđen je i studij u dijelu radnog vremena (10 semestara), čime je liječnicima omogućeno paralelno savladavanje programa doktorskog studija i programa stručnog, specijalističkog usavršavanja te bolje poimanje i implementacija novih tehnologija, daljnje znanstveno-nastavno napredovanje u karijeri, kao i mogućnost da osnivaju i vode istraživačke skupine na klinikama. Upisnici doktorskog studija bi pored diplomanata iz područja biomedicine i zdravstva (sva polja i grane), bili i studenti prirodnih znanosti (biolozi, biokemičari, kemičari) te studenti nekih društvenih znanosti (psiholozi, defektolozi, bioetičari). 

Doktorski studij je ekvivalentan i analogan odgovarajućim studijima u većini zapadnoeuropskih zemalja. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci organizira poslijediplomsku nastavu preko 40 godina. Naša dosadašnja iskustva u poslijediplomskom obrazovanju pokazuju da postoji potreba za promjenom studijskog programa radi povećanja interdisciplinarnosti i kolaborativnosti studija te omogućavanja dodatnog znanstvenog usavršavanja studenata na drugim znanstvenim institucijama. 

Studij će biti otvoren prema inozemnim i domaćim sveučilištima kroz obvezu studenata da dio znanstvenog istraživanja obave u drugom laboratoriju.

Raspored nastave 2018./2019.

Postupak prijave i obrane doktorskog rada

Ažurirano 07.05.2024.

Skip to content