Kontakt

Medicinski fakultet
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka,
Hrvatska

MB: 3328554 
OIB: 98164324541
IBAN: HR9323600001101410222, kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb


Dekanat

T +385 51 651 203
E dekanat_medri@uniri.hr

Knjižnica

T +385 51 651 199
E kbz@medri.uniri.hr

Studentska služba

T +385 51 651 106


Kontakti djelatnika

DjelatnikTelefonE-mail
Vera Vlahović-Palčevski Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-275
Dinko Vitezić Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-179
Marko Skelin Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Maja Rukavina Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Jelena Rajič Bumber Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-136
Kristina Pilipović Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-205
Elitza Petkova Markova-Car Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-275
Jasenka Mršić-Pelčić Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-137
Tanja Mešanović Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Renata Jurišić Grubešić Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-107
Lea Juretić Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-242
Tamara Janković Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-243
Marina Jakovac Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Anja Harej Hrkać Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Nika Gržeta Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-243
Petra Dolenec Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-136
Vesna Čandrlić Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
051/651-139
Lea Žunić Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-726
Valentina Škarabot Šupica Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
Valter Stemberga Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-721
Ivana Milošević Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
Danijela Kučalo Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
Dolores Koljanin Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-725
Manuela Knežević Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
Antun Ferenčić Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-729
Dražen Cuculić Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-727
Alan Bosnar Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-720
Silvia Arbanas Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-728
Jasmina Zuzzi Janjetić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Ira Zovko Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Gordana Zamolo Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
051/325-813
Danijela Vrdoljak-Mozetič Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Tatjana Turza Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Brigita Tomić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Ozren Štanfel Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Mirjana Sviličić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Jadranka Simčić Stapić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Irena Seili-Bekafigo Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
051/325-824
Dubravka Rendulić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Iva Nakićen Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Smiljana Mavrinac Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
051/325-817
Koviljka Matušan Ilijaš Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
051/325-982
Larisa Matahlija Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Tanja Kovačević Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Dražen Kovač Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
051/325-811
Eda Knapić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Sandra Ključarić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Mileda Karneluti Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Ksenija Jurinović Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
051/325-805
Marica Josipović Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju

Ažurirano 17.10.2022.

Skip to content