Kontakt

Medicinski fakultet
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka,
Hrvatska

MB: 3328554 
OIB: 98164324541
IBAN: HR9323600001101410222, kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb


Dekanat

T +385 51 651 203
E dekanat_medri@uniri.hr

Knjižnica

T +385 51 651 199
E kbz@medri.uniri.hr

Studentska služba

T +385 51 651 106


Kontakti djelatnika

DjelatnikTelefonE-mail
Ada Prpić Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo
051/651-199
Adevija Ada Bilajac Služba za održavanje i tehničke poslove
051/554-918
Adriana Francetić Služba za znanost, projekte i doktorske studije
051/554-901
Alan Bosnar Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-720
Alan Šustić Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu
Alan Vukelić Služba za održavanje i tehničke poslove
Aleks Finderle Katedra za ginekologiju i opstetriciju
Aleksandar Bulog Katedra za zdravstvenu ekologiju
Aleksandar Čubranić Katedra za internu medicinu
Aleksandar Đukić Služba za računovodstvo, financije i nabavu
051/651-116
Aleksandar Ljubotina Katedra za obiteljsku medicinu
Aleksandra Stevanović Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Alemka Brnčić-Fischer Katedra za ginekologiju i opstetriciju
Alen Protić Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu
Alen Ružić Katedra za internu medicinu
Alen Simčić Služba za održavanje i tehničke poslove
Alena Buretić-Tomljanović Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
051/651-182
Amir Muzur Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
051/688-247
Ana Bosak Veršić Katedra za dječju kirurgiju
Ana Božanić Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku
Ana Brajdić Šćulac Katedra za internu medicinu
Ana Glavan Ćosić Zavod za anatomiju
Ana Kaštelan Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Ana Milardović Katedra za pedijatriju
Ana Ružić Služba za znanost, projekte i doktorske studije
051/651-281
Ana Terezija Jerbić Zavod za anatomiju
Ana-Maria Blečić Zavod za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
Ana-Marija Bukovica Petrc Katedra za onkologiju i radioterapiju
Anamarija Gjuran Coha Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Andrea Dekanić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
051/325-981
Andrea Mihalić Centar za proteomiku
Andrej Rumora Zavod za histologiju i embriologiju
Andrijana Belavić Filipović Služba za računovodstvo, financije i nabavu
Anđelka Radojčić Badovinac Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
051/651-127
Anita Barišić Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
051/651-291
Anja Harej Hrkać Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Anja Radovan Katedra za internu medicinu
Ankica Brajenić Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
Ankica Jurjević Služba za održavanje i tehničke poslove
Ante Benić Zavod za histologiju i embriologiju
Ante Miše Zavod za histologiju i embriologiju
051/651-293
Antonija Šarlija Centar za proteomiku
051/651-260
Antonijo Grčić Zavod za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
Antun Ferenčić Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku
051/401-729
Arijan Zubović Katedra za maksilofacijalnu kirurgiju
Arijana Krišković Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
051/688-260
Aron Grubešić Katedra za internu medicinu
Astrid Krmpotić Zavod za histologiju i embriologiju
051/651-231
Barbara Blažević Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju
051/325-804
Barbara Krpan Fućak Služba za računovodstvo, financije i nabavu
051/498-302

Ažurirano 17.10.2022.

Skip to content