Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava

Preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU ili Postani-student) provode se upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija
 • Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
 • Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNO INŽENJERSTVO U AK. GOD. 2022./2023. U JESENSKOM ROKU

Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava (19. rujna 2022.), kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj pristupaju upisima na daljinu („on-line“) putem web aplikacije od 20. do 21. rujna 2022. godine.

POSTUPAK UPISA 

Pristupnici će u svoj pretinac e-pošte (e-mail) dobiti upute za upis i poveznicu (link) za internetsku aplikaciju do 09:00 sati 20. rujna 2022. Molimo pristupnike da provjeravaju svoj e-mail kako bi se pravovremeno prijavili na aplikaciju upisa. 

Pristupnik treba obaviti prijavu upisa koristeći internetsku aplikaciju počevši od 09:00 sati 20. rujna 2022. do 13:00 sati 21. rujna 2022.  

Ukoliko ne dobivate e-poruke iz sustava Digitalnih upisa u Vašoj aplikaciji za čitanje e-poruka u mapi “Primljena pošta” provjerite mapu “Neželjena pošta / Spam”. Ako tamo nađete tražene e-poruke svakako ih označite da nisu neželjena pošta. U slučaju da tamo nema poruke također provjerite i druge mape, npr. u Google mail-u mapu “Promocije”.

Mole se kandidati koji su prijavili mail prilikom prijave na državnu maturu s domenom skole.hr (npr. pero.peric@skole.hr) da se jave Evidenciji studentske službe na e-mail ili telefon i dostave drugu mail adresu (npr. pero.peric@gmail.com).

OBAVIJEST Upisi u prvu godinu studija u akademsku godinu 2022./2023. u jesenskom roku

Dokumenti koje je potrebno preuzeti, ispuniti, te dostaviti u web aplikaciju prilikom upisa.

 1. Fotografija i potpis > slika_potpis.jpg
  • Skenirajte Vašu fotografiju i potpis, spremite na računalo, te pomoću programa za uređivanje slika (npr. Paint) zalijepite fotografiju i potpis u za to predviđena polja, te spremite u istom obliku (slika_potpis.jpeg)
 2. Obrazac izbornih predmeta

Na ovoj poveznici ispunite sportski obrazac – (obvezno)

Nakon uspješno obavljenog upisa i aktiviranog AAI@EduHr korisničkog računa potrebno je prijaviti se na STUDOMAT ( modul Informacijskog sustava visokih učilišta – ISVU – namijenjen studentima ), te ažurirati osobne podatke. 

Dodatna pojašnjenja tijekom upisa (20.09.-21.09.2022.) moguće je dobiti na: +385 91 560 9359.

Obrazac potvrde o zdravstvenoj sposobnosti

TROŠKOVI UPISA I PARTICIPACIJE U ŠKOLARINI

UPISI U PRVE GODINE INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA (MEDICINA I FARMACIJA) I PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA (SANITARNO INŽENJERSTVO I MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA) U AK. GOD. 2022./2023. U LJETNOM ROKU

Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava (18. srpnja 2022.), kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj pristupaju upisima na daljinu („on-line“) putem web aplikacije od 19. do 21. srpnja 2022. godine.

POSTUPAK UPISA 

Pristupnici će u svoj pretinac e-pošte (e-mail) dobiti upute za upis i poveznicu (link) za internetsku aplikaciju do 09:00 sati 19. srpnja 2022. Molimo pristupnike da provjeravaju svoj e-mail kako bi se pravovremeno prijavili na aplikaciju upisa. 

Pristupnik treba obaviti prijavu upisa koristeći internetsku aplikaciju počevši od 10:00 sati 19. srpnja 2022. do 10:00 sati 20. srpnja 2022.  

Ukoliko ne dobivate e-poruke iz sustava Digitalnih upisa u Vašoj aplikaciji za čitanje e-poruka u mapi “Primljena pošta” provjerite mapu “Neželjena pošta / Spam”. Ako tamo nađete tražene e-poruke svakako ih označite da nisu neželjena pošta. U slučaju da tamo nema poruke također provjerite i druge mape, npr. u Google mail-u mapu “Promocije”.

Mole se kandidati koji su prijavili mail prilikom prijave na državnu maturu s domenom skole.hr (npr. pero.peric@skole.hr) da se jave Evidenciji studentske službe na e-mail ili telefon i dostave drugu mail adresu (npr. pero.peric@gmail.com).

OBAVIJEST Upisi u prvu godinu studija u akademsku godinu 2022./2023. 

Dokumenti koje je potrebno preuzeti, ispuniti, te dostaviti u web aplikaciju prilikom upisa.

 1. Fotografija i potpis > slika_potpis.jpg
  • Skenirajte Vašu fotografiju i potpis, spremite na računalo, te pomoću programa za uređivanje slika (npr. Paint) zalijepite fotografiju i potpis u za to predviđena polja, te spremite u istom obliku (slika_potpis.jpeg)
 2. Obrazac izbornih predmeta

Na ovoj poveznici ispunite sportski obrazac – (obvezno)

Nakon uspješno obavljenog upisa i aktiviranog AAI@EduHr korisničkog računa potrebno je prijaviti se na STUDOMAT ( modul Informacijskog sustava visokih učilišta – ISVU – namijenjen studentima ), te ažurirati osobne podatke. Navedeno će biti moguće u periodu od 19.07.2022 do 31.08.2022.

UPUTEPrijava_na_studomat_za_ažuriranje_podataka

Dodatna pojašnjenja tijekom upisa (19.07.-21.07.2022.) moguće je dobiti na: +385 91 560 9359 / +385 91 539 6130. 

Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI 

TROŠKOVI UPISA I PARTICIPACIJE U ŠKOLARINI

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god.

Online upisi

Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2021./2022. godini

Ažurirano 26.09.2022.

Skip to content