Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava (putem državne mature)

Preko Nacionalnoga informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU ili Postani-student) provode se upisi u prvu godinu prijediplomskih i integriranih (prijediplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:

2024./2025.

Ljetni rok

UPISI U PRVE GODINE SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA (MEDICINA I FARMACIJA) I SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA (MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I SANITARNO INŽENJERSTVO) U AK. GOD. 2024./2025. U LJETNOM ROKU

Nakon objave konačne rang-liste državne mature preko NISpVU sustava (17. srpnja 2024.) kandidati koji ostvare pravo upisa i dobiju upisni broj pristupaju upisima na daljinu (online) putem web-aplikacije od 18. do 19. srpnja 2024. do 13 sati.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to  pravo.

POSTUPAK UPISA
Pristupnici će u svoj pretinac e-pošte dobiti upute za upis i poveznicu za web-aplikaciju 18. srpnja 2024. do 9 sati. Molimo pristupnike da provjeravaju svoju e-poštu kako bi se pravovremeno prijavili na aplikaciju za upise.

Pristupnik treba obaviti prijavu upisa koristeći web-aplikaciju počevši od 9 sati do 13 sati 18. srpnja 2024. U pojedinim koracima prijave pristupnik će dobiti detaljnije upute. Nakon što je pristupnik obavio cjelokupni proces prijave izvršit će se upis pristupnika, o čemu će isti biti obaviješten elektroničkom poštom u roku od 96 sati.

U slučaju neispravne i / ili nepotpune dokumentacije, od pristupnika će se zatražiti njezina dopuna koju isti treba ispraviti ili dopuniti u aplikaciji.

Ako ne dobivate e-poruke iz sustava digitalnih upisa u aplikaciji za čitanje e-poruka u mapi “Primljena pošta”, provjerite mapu “Neželjena pošta/Spam”. Ako tamo nađete tražene e-poruke, svakako ih označite da nisu neželjena pošta. U slučaju da tamo nema poruke, također provjerite i druge mape, npr. u mapu “Promocije” u Google e-pošti.

Mole se kandidati koji su prilikom prijave na državnu maturu prijavili e-adresu s domenom skole.hr (npr. pero.peric@skole.hr) da se jave Službi za studentske poslove na e-adresu ili telefon i dostave drugu e-adresu (npr. pero.peric@gmail.com).

Dokumenti koje je potrebno preuzeti sa stranica Fakulteta, ispuniti te dostaviti u web-aplikaciju prilikom upisa (popis cjelokupne dokumentacije za upis vidjeti pod Upute i popis dokumentacije za upis u prvu godinu studija u akademsku godinu 2024./2025.):

  1. Fotografija i potpis > slika_potpis.jpg
    • Skenirajte svoju fotografiju i potpis, spremite na računalo te pomoću programa za uređivanje slika (npr. Paint) zalijepite fotografiju i potpis u za to predviđena polja te spremite u istom obliku (slika_potpis.jpeg).
  2. Obrazac izbornih predmeta

Nakon uspješno obavljenog upisa i aktiviranog AAI@EduHr korisničkog računa potrebno je prijaviti se na STUDOMAT (modul Informacijskog sustava visokih učilišta – ISVU namijenjen studentima) te ažurirati osobne podatke. Navedeno će biti moguće u periodu od 18. 7. 2024. do 30. 8. 2024.

Dodatna pojašnjenja tijekom upisa (18. 7. – 19. 7. 2024.) moguće je dobiti na: +385 91 1651343.

Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Medicina
Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Farmacija
Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Sanitarno inženjerstvo
Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika

TROŠKOVI UPISA I PARTICIPACIJE U ŠKOLARINI

Odluka o iznosu školarina, pravu studenata na subvenciju troškova školarina te uvjetima i kriterijima participiranja studenata u troškovima školarina u 2024./2025. ak. god.

Odluka o visini upisnina i njihovom namjenskom rasporedu u 2024./2025. ak. god.

Odluka o participaciji troškova (školarina) za studente strane državljane (non-EU) za akademsku 2024./2025. godinu na studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci

Natječaj za upis u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2024./2025. (28. 05. 2024.)

Odluka Senata o broju mjesta za upis u 1. godinu stručnih i sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih te stručnih i sveučilišnih diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2024./2025.

2023./2024.

2022./2023.

2021./2022.

Ažurirano 15.07.2024.

Skip to content