Međunarodni projekti

Na međunarodnoj razini, Medicinski fakultet kao institucija te njegove organizacijske jedinice, katedre i pojedinci surađuju s nizom institucija i stručnjaka u inozemstvu. Specifični ciljevi koji se pritom nastoje ostvariti su prijenos znanja i tehnologija razmjenom i edukacijom nastavnika i znanstvenika radi širenja mogućnosti suradnje na većim projektima i osiguravanja izvora financiranja iz europskih i drugih fondova, podizanje standarda znanstvene produkcije i kvalitete nastave do razine europskih i globalnih uzora te omogućavanje mlađim stručnjacima usavršavanje na inozemnim institucijama. Ta se suradnja odvija kroz bilateralne i multilateralne ugovore, sudjelovanje u radu akademskih mreža i organizacija, sudjelovanje na stručnim i znanstvenim konferencijama. Međunarodnoj prepoznatljivost Medicinskog fakulteta u Rijeci značajno doprinosi i intenzivna znanstveno-istraživačka suradnja djelatnika Fakulteta s ustanovama ili pojedincima u svijetu. Znanstvenici Medicinskog fakulteta u Rijeci su aktivno uključeni u niz značajnih međunarodnih projekata, od koji su neki navedeni ovdje.

Ažurirano 18.01.2022.

Skip to content