Kardiologija

Voditelj studija Kardiologija: prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.
elektronička pošta: luka.zaputovic@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Kardiologija obvezna je organizirana teorijska edukacija koja se provodi kao dio programa specijalističkoga liječničkog usavršavanja iz kardiologije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Klinika za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka ima odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za provođenje programa specijalističkoga liječničkog usavršavanja iz interne medicine i kardiologije, što predstavlja važno razvojno postignuće Katedre za internu medicinu kao dio strateških razvojnih ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predloženi specijalistički studij iz kardiologije obvezni je dio specijalističkog usavršavanja te je neophodno da ga ustanova može u potpunosti provesti i ispuniti. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz kardiologije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist kardiologije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, školuju se specijalizanti kardiologije za potrebe samog KBC-a Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja Republike Hrvatske.

Program i uvjeti specijalističkoga liječničkog usavršavanja iz kardiologije usklađeni su s programom i uvjetima koje određuje Europsko kardiološko društvo i Europska unija medicinskih specijalista (European Society of Cardiology, European Union of Medical Specialists), a obuhvaćaju katalog teorijskog znanja iz područja kardiologije koji je propisalo Europsko kardiološko društvo (ESC Core Curriculum for the General Cardiologist 2013). U potpunosti je sukladan sličnim sveučilišnim specijalističkim studijima mnogih europskih sveučilišta, a dostupan je na adresi. Program ovog studija pripremljen je na način da omogući pokretljivost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru s obzirom na postojanje sličnih studijskih programa u Hrvatskoj, susjednim zemljama te zemljama Europske unije. To vrijedi za sve kolegije te je moguće organizirati da polaznici s drugih fakulteta pohađaju nastavu iz nekih kolegija na ovom studiju. Na isti se način može omogućiti našim studentima da dio kolegija, prema vlastitoj želji, pohađaju i polažu na drugim visokoškolskim ustanovama.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content