Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji

Voditelj studija Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji: prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med.  
elektronička pošta: oleg@uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji provodi se u cilju edukacije specijalista i specijalizanata ginekologije i porodništva kako bi uspješno i učinkovito mogli upotrebljavati različite ultrazvučne tehnike. Cilj ovoga jedinstvenog programa je poticanje brzog stjecanja znanja uz integraciju i primjenu ultrazvuka u kliničkoj praksi u ginekologiji i opstetriciji. Program nudi znanja koja se odnose na ultrazvučnu dijagnostiku u visokorizičnih opstetričkih i ginekoloških pacijentica. Program nudi obuku i mentorstvo koji se mogu primijeniti i u kliničkim i translacijskim istraživanjima. Sastoji se od predavanja, seminara i vježbi tijekom kojih se dobivaju vrijedne informacije i znanja temeljena na dokazima.

Programi ovoga profila prenošenja znanja su nedostatni. Mnogi specijalisti zainteresirani su za poslijediplomsku edukaciju ovoga tipa, pogotovo u arapskim zemljama i zemljama Jugoistočne Europe. U tim zemljama u okviru specijalizacije iz ginekologije i opstetricije specijalizanti nemaju prilike savladati čak niti osnove ultrazvučne dijagnostike, a postojeći programi poslijediplomskog usavršavanja u Hrvatskoj nude samo osnovna znanja iz ultrazvuka na hrvatskom jeziku. Studij će se izvoditi isključivo na engleskom jeziku te je obimom i sadržajem primjeren spomenutoj ciljanoj skupini studenata. Nema mnogo sličnih programa na međunarodnom tržištu znanja. Ova vrsta obrazovanja nije integralni dio specijalističkog staža iz ginekologije i porodništva u tim zemljama, zbog čega su praktična i teorijska znanja iz područja ultrazvuka nakon završetka specijalizacije prilično oskudna. Stoga postoji potreba za takvim programom u cilju unaprjeđenja zdravlja majki i djece. Program će doprinijeti tome da kliničari bolje razumiju i interpretiraju ultrazvučne nalaze u trudnica i ginekoloških pacijentica, što su dosad u spomenutim zemljama vršili radiolozi, koji nemaju kliničkog znanja u navedenom području.

U Hrvatskoj postoji osnovni studij Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na hrvatskome jeziku, koji se može smatrati dijelom ovoga programa koji pruža daleko šira znanja iz različitih područja ultrazvuka. Taj se program izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku, a namijenjen je studentima i polaznicima koji tečno govore engleski jezik.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content