Kliničko ispitivanje lijekova

Sukladno Zakonu o lijekovima, svi koji provode klinička ispitivanja moraju imati dokumentiranu naobrazbu o dobroj kliničkoj praksi ne stariju od tri godine. Dobra klinička praksa (engl. good clinical practice, GCP) obuhvaća međunarodne etičke i znanstvene standarde za kvalitetu planiranja, provođenja, praćenja i izvještavanja koji se provode na ljudima. Pridržavanje ovih standarda pruža javna jamstva za zaštitu prava, sigurnosti i dobrobiti ispitanika u skladu s načelima čije je izvorište u Helsinškoj deklaraciji, kao i vjerodostojnost podataka dobivenih kliničkim ispitivanjem.

Predviđeni program Kliničko ispitivanje lijekova – dobra klinička praksa modul je poslijediplomskoga specijalističkog studija Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova, koji se može pohađati i samostalno. Polaganjem ispita polaznici stječu uvjerenje koje će im omogućiti sudjelovanje u provođenju, odobravanju i nadzoru kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenim ustanovama, akademskim i istraživačkim institucijama, farmaceutskoj industriji te regulatornim tijelima na području lokalne zajednice i cijele Republike Hrvatske. Program je organiziran u obliku predavanja (22 sata) i seminara (10 sati), što čini ukupno 8 ECTS bodova.

Ažurirano 03.07.2023.

Skip to content