Oftalmologija

Voditeljica studija Oftalmologija: prof. dr. sc. Iva Dekaris, dr. med.
elektronička pošta: iva.dekaris@svjetlost.hr


Sveučilišni specijalistički studij Oftalmologija neophodan je kako bi liječnici specijalizanti stekli nužna znanja o najnovijim mogućnostima suvremene stručne i znanstvene medicine na polju oftalmologije.

Sveučilišni specijalistički studij Oftalmologija obavezni je dio programa specijalističkog usavršavanja koji polaznicima omogućuje pristup specijalističkom ispitu iz oftalmologije. Polaganjem ispita polaznici stječu naziv specijalist oftalmolog, koji će im omogućiti zapošljavanje i rad na tim poslovima na području lokalne zajednice, ali i cijele Republike Hrvatske i šire.

U Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Svjetlost, Klinici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, specijalističko školovanje pohađaju specijalizanti koji se školuju za potrebe Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost i drugih zdravstvenih ustanova te suradnih ustanova u Hrvatskoj i regiji (Klinika Svjetlost u Banja Luci, Opšta bolnica Meljine itd.). Ovim sveučilišnim specijalističkim studijem liječnici specijalizanti stekli bi neophodna znanja o najnovijim mogućnostima suvremene stručne i znanstvene medicine na polju oftalmologije te njihovoj primjeni u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Predloženi sveučilišni specijalistički studij propisan je Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine kao obavezni dio specijalističkog obrazovanja te predstavlja uvjet za polaganje specijalističkog ispita iz oftalmologije. Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost – Klinika za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju preddiplomske nastave iz kolegija Transplantacija rožnice i očno bankarstvo te Refraktivne kirurgije oka, kao i sveučilišnoga specijalističkoga stručnog studija Oftalmologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost dobila je još 2007. odobrenje Ministarstva zdravstva za provođenje specijalizacija iz oftalmologije, što predstavlja jedan od strateških ciljeva Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predloženi specijalistički studij Oftalmologija obavezni je dio tog specijalističkog školovanja te je neophodan da ga ustanova i ostvari kako bi time pružila cjelokupni sadržaj specijalističkog obrazovanja. Otvaranjem poslovnih jedinica i izvan Hrvatske, kao i sklapanjem suradnje sa sličnim zdravstvenim ustanovama u regiji stvara se i mogućnost pružanja specijalističkog obrazovanja liječnicima iz inozemstva.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content