Opća kirurgija

Voditelj studija Opća kirurgija: izv. prof. dr. sc. Igor Medved, dr. med.
elektronička pošta:  igor.medved@medri.uniri.hr  


Sveučilišni specijalistički studij Opća kirurgija obvezni je dio programa specijalizacije iz opće kirurgije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz opće kirurgije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist opće kirurgije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. Ovaj studij ima značaj i za lokalnu zajednicu s obzirom na to da će osigurati neophodnu specijalističku edukaciju za specijaliste opće kirurgije koji će se moći zapošljavati u privatnim kirurškim klinikama. Time studij izravno igra ulogu u razvoju zdravstvene industrije kao dijela poduzetništva i gospodarstva lokalne zajednice.

Program i uvjeti specijalističkoga liječničkog usavršavanja iz opće kirurgije usklađeni su s programom i uvjetima koje određuje Europsko kirurško društvo i Europska unija medicinskih specijalista (European Society of Surgery, European Union of Medical Specialists). Program ovog studija pripremljen je na način da omogući pokretljivost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru s obzirom na postojanje sličnih studijskih programa u Hrvatskoj, susjednim zemljama te zemljama Europske unije. To vrijedi za sve kolegije te je stoga moguće organizirati da polaznici s drugih fakulteta pohađaju nastavu iz nekih kolegija na ovom studiju. Na isti se način može omogućiti našim studentima da dio kolegija, prema vlastitoj želji, pohađaju i polažu na drugim visokoškolskim ustanovama.

Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci organizira i izvodi nastavu iz brojnih obveznih i izbornih kolegija u sklopu većine sveučilišnih i stručnih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci, pa je, prema tome, stručno i kadrovski sposobna izvoditi i sveučilišni specijalistički studij Opća kirurgija. Klinika za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka ima odobrenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za provođenje programa specijalističkoga liječničkog usavršavanja iz opće kirurgije, što predstavlja važan strateški cilj Katedre za kirurgiju kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content