Centar za genetičku edukaciju

Centar za genetičku edukaciju
Medicinski fakultet u Rijeci,
Braće Branchetta 20 , 51000 Rijeka
tel:
+385 51 651 131
+385 51 651 246
fax: + 385 51 678 896

Voditeljica:

Centar za genetičku edukaciju osnovan je 2020. godine s osnovnim ciljem podizanja razine genetičke pismenosti u liječnika koji nisu specijalisti medicinske genetike i drugih zdravstvenih djelatnika koji su na bilo koji način uključeni u skrb o pacijentima s (mogućim) genetičkim poremećajima, ali i opće populacije, prvenstveno pacijenata i njihovih obitelji.

Razlozi za osnivanje Centra za genetičku edukaciju proizlaze iz velikog nesrazmjera između, s jedne strane, tehnoloških mogućnosti koje su medcinsku genetiku učinile jednom od najbrže razvijajućih medicinskih specijalizacija i, s druge strane, izostankom pravovremenih iskoraka u naporima za genetičko opismenjavanje svih navedenih interesnih skupina.

Osnovni cilj Centra bit će ostvaren kroz znanstvena istraživanja, edukativno i stručno djelovanje. Sva znanstvena istraživanja bit će usmjerena unaprjeđenju edukacije, a provođenjem različitih oblika edukacija temeljenih na stvarnim potrebama (engl. needs-based education) bit će omogućeno stjecanje znanja, vještina i stavova prema medicinskoj genetici. Navedeno uključuje poslijediplomski specijalistički studij za liječnike, tečajeve cjeloživotnog obrazovanja i radionice za zdravstvene djelatnike, radionice za opću populaciju, pacijente i njihove obitelji, kao i izradu edukativnih materijala. Kroz stručno djelovanje i uspostavljanje suradnje s ekspertnim centrima u Europi i svijetu, Centar će aktivno sudjelovati u unaprjeđenju genetičke edukacije sudjelovanjem i organiziranjem stručnih skupova.

  • Voditeljica:
    • doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.
  • Počasni član/savjetnik:

Prijavnica za vanjskog suradnika
Obrazac za prijedlog aktivnosti u suradnji s Centrom 

Radionica Slagalica Nasljeđa

Radionica „Slagalica nasljeđa“ novoosmišljeni je projekt Centra za genetičku edukaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci i CroMSIC-a – Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska. Radionica je namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi (1.-4. razredi), a ciljevi su upoznati djecu s hijerarhijskom građom ljudskog tijela, kao i osnovnim pojmovima genetike i principima nasljeđivanja, te osvijestiti djecu o važnosti poštivanja različitosti između ljudi i drugih živih bića, koje su proizašle iz procesa nasljeđivanja.

Radionicu provode genetički edukatori iz Centra za genetičku edukaciju Medicinskog fakulteta u Rijeci uz posebno educirane studente studija Medicine – „studente-genetičke edukatore“. Kao edukativni materijali na radionici se koriste slikovnica i tri didaktičke igračke. Slikovnicu su napisali liječnici medicinski genetičari, dok je igračke dizajnirala i osmislila odgojiteljica predškolske djece, Montessori pedagog. Igračke je izradila tvrtka Linit design, d.o.o.

https://www.poslovni.hr/sci-tech/slagalica-nasljeda-pricom-o-djecaku-i-macku-geneticki-opismenjuje-klince-4315216

Frontiers in genetics – the importance of genetic literacy and education in medicine

Centar za genetičku edukaciju inicijator je i organizator tematskog broja posvećenog važnosti genetičke pismenosti i edukacije u medicini u prestižnom znanstvenom časopisu Frontiers in Genetics. U stvaranju ovog tematskog broja sudjelovalo je gotovo 60 uvaženih stručnjaka iz svih dijelova svijeta.

Samo neke od obuhvaćenih tema uključuju:

  • stanje trenutačne razine genetičke pismenosti u studenata medicine, zdravstvenih radnika, pacijenata i šire javnosti
  • trenutno stanje aktivnosti i mogućnosti genetičke edukacije studenata medicine, medicinskih genetičara, drugih zdravstvenih djelatnika, pacijenata i šire javnosti
  • potrebe i mogućnosti genetičke edukacije bolesnika s rijetkim bolestima
  • budući pravci za podizanjem razine genetičke pismenosti u studenata medicine, zdravstvenih djelatnika, pacijenata i šire javnosti.

https://www.frontiersin.org/research-topics/16954/the-importance-of-genetic-literacy-and-education-in-medicine#authors

Ažurirano 14.02.2022.

Skip to content