Interna medicina

Voditelj studija Interna medicina: doc. dr. sc. Goran Poropat, dr. med. 
elektronička pošta: goran.poropat@medri.uniri.hr


Sveučilišni specijalistički studij Interna medicina pruža cjelovito znanje i suvremene znanstvene spoznaje iz interne medicine svim polaznicima ovog studija. U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta u Rijeci, školuju se specijalizanti za potrebe samog KBC-a Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja Republike Hrvatske. Ovaj studij omogućava organizirano i sistematizirano pružanje znanja iz područja interne medicine koje će polaznici moći iskoristiti u svojoj kliničkoj praksi. Ovaj je studij obavezni dio programa specijalizacije iz interne medicine. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz interne medicine. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist interne medicine, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske izdaje odobrenje za specijalizacije iz interne medicine na temelju uvjeta određenih Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09),  a prema nacionalnom programu koji predviđa odobrenje određenog broja specijalizacija iz određene grane specijalizacije doktora medicine. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 139. stavka 2 i članka 140. stavka 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) donijelo je Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09). U članku 15. stavak 3, 4 i 5 propisano je da se dio specijalističkog programa u nastavnom obliku za specijalizante mora odvijati na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u vremenu ne većem od 10 % od ukupnog trajanja specijalizacije.  

Klinika za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra u Rijeci ima odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za školovanje specijalizanata iz interne medicine, što predstavlja jedan od strateških ciljeva Katedre za internu medicinu kao dio strateških ciljeva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content