Gastroenterologija

Voditelj studija Gastroenterologija: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
elektronička pošta: davor.stimac@uniri.hr


Klinički bolnički centar Rijeka, kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci, školuje specijalizante za potrebe KBC-a Rijeka, ali i drugih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova s područja Republike Hrvatske. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 139. stavka 2 i članka 140. stavka 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08) donijelo je Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09). U članku 15. stavak 3, 4 i 5 propisano je da se dio specijalističkog programa u nastavnom obliku za specijalizante mora odvijati na fakultetima zdravstvenog usmjerenja u vremenu ne većem od 10 % od ukupnog trajanja specijalizacije. Sveučilišni specijalistički studij Gastroenterologija obvezni je dio programa specijalizacije iz gastroenterologije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Polaznicima omogućava pristup završnom specijalističkom ispitu iz gastroenterologije. Polaganjem završnog ispita polaznici stječu naziv specijalist gastroenterologije, koji im omogućava zapošljavanje i rad na tim poslovima na području cijele Hrvatske. Ovaj studij pruža cjelovito znanje i suvremene znanstvene spoznaje iz područja gastroenterologije koje omogućavaju organizirano i sistematizirano pružanje znanja koje će polaznici moći uključiti u svoju svakodnevnu praksu.

Ažurirano 01.03.2023.

Skip to content