Moderna i praktična medicinska edukacija

Medicinski edukatori, odnosno edukatori na (pred)diplomskoj razini sveučilišnih studija medicine i drugih srodnih studija u zdravstvenoj profesiji posljednjih su godina suočeni s potpunom promjenom paradigme koncepta obrazovanja, poput usmjerenosti potrebama svakog studenta, zamjene tradicionalnih metoda učenja modernim i izazovima hibridne nastave, a time i potpunom promjenom paradigme o ulogama modernog medicinskog edukatora. Autentičnost medicinske edukacije, koja je zbog posvećenosti i orijentiranosti ciljnom, kao i krajnjem korisniku – studentu, odnosno pacijentu i cjelokupnoj populaciji, u svojoj srži nedvosmisleno drugačija od svih ostalih oblika edukacija, nameće posebne zahtjeve za jednako autentičnim oblicima usavršavanja medicinskih edukatora za ovu višedimenzionalnu, kompleksnu, zahtjevnu i nadasve plemenitu profesiju.

Moderna i praktična medicinska edukacija jedinstveni je i inovativni program cjeloživotnog obrazovanja koji čini konstruktivni sustav potpore nastavnicima u savladavanju strukturnog okvira i primjeni pravila dobre prakse medicinske edukacije kako bi u svojem nastavnom djelovanju mogli doseći najvišu razinu kreativne slobode. Moderna i praktična medicinska edukacija osmišljena je kao odmak i novi val potpore medicinskim edukatorima u podizanju kvalitete cjelokupnoga vlastitoga nastavnog procesa. U svojoj srži program je usmjeren na i obuhvaća sve dionike i aspekte nastavnog procesa u medicinskoj edukaciji te čini više od tečaja za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija.

Dio programa cjeloživotnog obrazovanja, kolegij Simulacija kliničkog poučavanja, izrađen je u suradnji s Texas Tech University Health Sciences Center El Paso, Sjedinjene Američke Države.

Voditeljica programa: izv. prof. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.

Promotivni videozapis

Poziv Dekana na predstavljanje programa i otvorenu suradnju svim nastavnicima

Osnovne informacije i upisi u program: Osnovne informacije o programu i najava natječaja za upis

(Napomena: dio edukativnih materijala koji se koriste u programu bit će dostupan svim djelatnicima Medicinskog fakulteta u Rijeci nakon održanog prvog ciklusa programa cjeloživotnog obrazovanja i akreditacije na Sveučilištu u Rijeci)

Moderna i praktična medicinska edukacija jedinstveni je i inovativni program cjeloživotnog obrazovanja koji čini konstruktivni sustav potpore nastavnicima u savladavanju strukturnog okvira i primjeni pravila dobre prakse medicinske edukacije kako bi u svojem nastavnom djelovanju mogli doseći najvišu razinu kreativne slobode. Program obuhvaća sve dionike i aspekte nastavnog procesa te čini više od tečaja za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija.

1.1. UVJETI UPISA

Uvjeti upisa na program uključuju:

 • sudjelovanje u provođenju nastave na (pred)diplomskoj razini sveučilišnih studija medicine i/ili drugih srodnih studija u području biomedicine i zdravstva, neovisno o vlastitom području završenog studija i
 • najmanje dvije godine iskustva u (naslovnom) suradničkom ili nastavnom zvanju zbog vremena potrebnog za početno upoznavanje s nastavnim gradivom struke radnog mjesta, kao i zbog specifičnosti programa, u kojem se provodi iskustveno učenje temeljeno na sustavu trostruke refleksije*.

*U praksi medicinskog edukatora od ključne je važnosti izbjeći dogmatsko učenje, odnosno nametanje nastavničkog stila, već je nužno poticati iskustveno učenje i prilagodbu vlastitog stila prema pravilima dobre prakse medicinske edukacije.

1.2. CILJEVI

 1. Opisati i objasniti temeljne postavke moderne medicinske edukacije, uključujući njezinu autentičnost i jedinstvenost cjelokupnoga nastavnog procesa.
 2. Utvrditi trenutno stanje prednosti i slabosti u nastavničkim kompetencijama i potencijalima svakog polaznika te potom istovremeno dodatno osnažiti prednosti i unaprijediti slabosti u dvama aspektima vlastite prakse:
  • sposobnost prilagodbe – planiranje, provođenje i vrjednovanje postojećih nastavnih jedinica i kolegija (suradnik u nastavi)
  • sposobnost kreacije – planiranje, provođenje i vrjednovanje novih nastavnih jedinica i kolegija (voditelj kolegija).
 3. Osposobiti polaznike za cjeloživotno praćenje i poticanje vlastitog napretka kao medicinskih edukatora.

1.3. TEMELJNA NAČELA

Osnovna nit vodilja koja se proteže kroz čitav program je autentičnost medicinske edukacije. Stoga cjelokupna struktura programa, ali i izvedba nastavnog procesa u potpunosti odražava te služi kao model stvarnog djelovanja u medicinskoj edukaciji, od načina strukturiranja kurikula, preko odabira i provedbe autentičnih strategija facilitacije i metoda učenja, do vrjednovanja nastavnog procesa. Na taj način sve aktivnosti u programu kontinuirano postavljaju polaznika u simulaciju svakog koraka nastavnog procesa. Naposljetku, u čitav program duboko je integrirana studentska perspektiva nastavnog procesa.

Osnovna nit vodilja cjelokupnog programa ostvaruje se kroz pet međusobno povezanih temeljnih načela.

 1. Personalizirani pristup (ostvaruje se usmjerenošću i određenošću profesionalnim učenjem na temelju vlastite prakse svakog polaznika)
 2. Osobno mentoriranje (ostvaruje se povezivanjem svakog polaznika s jednim mentorom s ciljem kontinuiranoga strukturiranog praćenja napretka i usmjeravanja razvoja polaznika)
 3. Praktična primjenjivost s konkretnim/mjerljivim proizvodima po završetku programa (ostvaruje se primjenom pomno odabranih i sofisticiranih metoda aktivnog učenja, kao i vrjednovanjem na temelju učinka s ciljem izrade, dorade i provedbe vlastitih nastavnih jedinica i kolegija)
 4. Reflektivna praksa (ostvaruje se sustavom trostruke refleksije vlastite prakse kroz program – refleksija mentora, drugih polaznika i studenata, samorefleksija, s ciljem razvoja kritičke analize vlastitih nastavničkih kompetencija i potencijala)
 5. Transformativno učenje (ostvaruje se učenjem kroz zamjenu uloga, odnosno postavljanjem u ulogu studenata u precizno određenim dijelovima programa s ciljem razvoja stvarne perspektive ciljnih korisnika nastavnog procesa)

2.1. STRUKTURA PROGRAMA
Program uključuje 70 obveznih sati nastave koji se provode kroz 12 tjedana u hibridnom obliku, uz mogućnost dodatna dva tjedna usavršavanja (20 sati) kroz izborni kolegij u modulu 3. Program ima 10 obveznih ECTS-a uz mogućnost stjecanja dodatnih 1,5 ECTS-a kroz navedeni izborni kolegij.

2.2. POPIS MODULA I KOLEGIJA
S ciljem svrsishodnog i smislenog ostvarivanja ciljeva i ishoda učenja svi kolegiji u programu međusobno se nadovezuju te čine integriranu cjelinu. Moduli 1 i 3 zajednički su svim polaznicima, dok se u modulu 2 polaznici razdvajaju s obzirom na pripadajuće vlastito područje medicinske edukacije, odnosno temeljne ili kliničke kolegije. U modulu 2 obvezan je samo jedan od ponuđenih kolegija, koji polaznik sam odabire s obzirom na vlastitu praksu medicinske edukacije.

Voditeljica programa: izv. prof. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.

Detaljni sadržaj programa

MODUL 1 – Kako nastaje nastava u medicinskoj edukaciji?

KOLEGIJNOSITELJPVSECTSStatus
Početno planiranje nastaveizv. prof. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.2552O
Odabir metode učenja, izrada
nastavnih materijala i provođenje
nastave
izv. prof. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.2962,5O
Praćenje napretka i vrjednovanje
studenata i nastave
prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med.2451,5O
Obvezan broj ostvarenih ECTS-a 6

MODUL 2 Koje su posebnosti nastave u medicinskoj edukaciji?

KOLEGIJNOSITELJPVSECTSStatus
Simulacija kliničkog poučavanjaizv. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med.0692O/I
Integracija i (re)kontekstualizacija
temeljnih kolegija ranom
izloženošću kliničkim sadržajima
izv. prof. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.0682 O/I
Obvezan broj ostvarenih ECTS-a 2

MODUL 3 Kako modernizirati nastavu u medicinskoj edukaciji?

KOLEGIJNOSITELJPVSECTSStatus
Primjena alata za e-učenje u
medicinskoj edukaciji
izv. prof. dr. sc. Martina Mavrinac, dipl. psih.00152O
Engleski kao jezik visokoškolske
nastave u medicini (EJVINMed)
izv. prof. dr. sc. Branka Drljača Margić, prof.
izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, prof.
00201,5I
Obvezan broj ostvarenih ECTS-a 2

2.3. OBLICI I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Program se izvodi u hibridnom obliku (50:50) te svaki kolegij uključuje sljedeće oblike nastave:

 1. Online sinkrone nastavne jedinice Online sinkrone nastavne jedinice provode se na početku svakog kolegija u obliku kratkih panel-rasprava o izazovima u vlastitoj praksi edukacije vezano uz temu pojedinog kolegija.
 2. Online asinkrone nastavne jedinice (sustav za e-učenje Moodle u društvu, MoD) Nakon panel-rasprava polaznici dobivaju pristup online asinkronom sadržaju za učenje potrebnom za savladavanje cjelokupne infrastrukture nastavnog procesa i prikazanom u sljedećoj tablici.
SADRŽAJ ZA
UČENJE
VRSTE OPIS
EDUKATIVNI MATERIJALI  
Pisani materijali Kratki edukativni tekstovi Kratki opis odabrane teme
Interaktivne kontrolne listePdf dokumenti za provjeru primjene različitih aspekata dobre prakse
medicinske edukacije u vlastitoj praksi
Dodatna literatura Dodatni materijali o odabranoj temi
Videozapisi Mini-predavanja Kratka predavanja (5 – 25 minuta)
Tutoriali „how-to“ vodiči
Pogreške i savjeti Razgovori o najčešćim pogreškama i kako ih izbjeći
Simulacije dobrih i loših
stvarnih situacija u nastavi
Primjeri dobrog i lošeg provođenja nastavnog procesa, suradnja s Kabinetom vještina i demonstratorima Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu
Studentska perspektiva
a. MeducastKratki vidcast (< 10 minuta) u kojem studenti iz udruge CroMSIC
komentiraju kvalitetu nastavnog procesa i nastavničkih kompetencija
na temelju rezultata istraživanja provedenog na Medicinskom fakultetu u Rijeci uz pomoć Studentskog zbora MedRi
b. MedXperienceKratki naglasci (< 5 minuta) u kojima studenti i/ili nastavnici ističu glavne poruke proizašle iz vlastitih dobrih i loših iskustava ili primjera dobre prakse tijekom nastavnog procesa
STANDARDIZIRANI OBRASCI
Prazni obrasci Dokumenti izrađeni prema pravilima dobre prakse medicinske
edukacije
Primjeri ispunjenih
obrazaca
Primjeri ispunjenih standardiziranih obrazaca
MATERIJAL ZA SAMOREFLEKSIJU
Pitanja Različiti oblici pitanja za (samo)evaluaciju znanja, vještina i stavova
Zadaće Kratki zadaci primjene u vlastitoj praksi

3. Onsite treninzi
Na kraju svakog kolegija provode se onsite treninzi koji predstavljaju mentalne treninge u kojima polaznici imaju priliku primijeniti stečena znanja, vještine i stavove na modelne i vlastite nastavne jedinice i kolegije.


Popis onsite treninga:

 • Osmišljavanje i pisanje ciljeva, ishoda učenja i sadržaja
 • Odabir i provođenje metoda učenja
 • Provođenje različitih oblika nastave
 • Osmišljavanje i izrada metoda vrjednovanja
 • Simulacija kliničkog poučavanja / Integracija kliničkih u pretkliničke sadržaje
 • Primjena metoda e-učenja.

4.1. PRIJAVA NA NATJEČAJ


Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj uključuje:

4.2. MATERIJALI NAKON UPISA


Prije početka nastave na programu svakom se polazniku izrađuje individualni plan razvoja kako bi program bio prilagođen specifičnim i stvarnim pojedinačnim potrebama. Izrada individualnog plana razvoja temelji se, između ostalog, na evaluaciji jedne odabrane nastavne jedinice svakog polaznika. Stoga svaki polaznik prilikom upisa predlaže jednu vlastitu nastavnu jedinicu za evaluaciju (preporuka: seminar ili vježba) koju će održati u prisustvu mentora u vremenu trajanja programa cjeloživotnog obrazovanja, a prilikom upisa prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjeni upitnik s opisom evaluirane nastavne jedinice i očekivanja od programa (bit će dostavljen polaznicima putem elektroničke pošte)
 • nastavne materijale koji se koriste na evaluiranoj nastavnoj jedinici
 • program i izvedbeni nastavni plan cijelog kolegija.


Sukladno terminu održavanja predložene nastavne jedinice, bit će provedena mentorska procjena (modificirana suradnička procjena), intervju i samorefleksija. Prisustvovanje mentora na predloženoj nastavnoj jedinici može se provesti bilo kad tijekom trajanja programa cjeloživotnog obrazovanja.

Ažurirano 27.02.2023.

Skip to content