PREDBILJEŽBE ZA UPIS U PILOT-GODINU PROVOĐENJA PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA MODERNA I PRAKTIČNA MEDICINSKA EDUKACIJA

19.01.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Prvi ciklus provođenja programa

Moderna i praktična medicinska edukacija je jedinstveni i inovativni program cjeloživotnog obrazovanja za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, koji čini konstruktivni sustav potpore nastavnicima u savladavanju strukturnog okvira i primjeni pravila dobre prakse medicinske edukacije u vlastitu praksu. Program je akreditiran na Sveučilištu u Rijeci 2022. godine, a od 23. veljače 2023. godine započet će prvi ciklus održavanja nastave.

S obzirom na sveobuhvatnost programa, kao i plan njegove implementacije i razvoja, predviđeno je da u prvom ciklusu održavanja nastave (pilot-godina), program bude namijenjen prvenstveno edukaciji budućih mentora i ostalih nastavnika koji će sudjelovati u provođenju nastave u budućim ciklusima programa (edukatori edukatora). Nadalje, uzimajući u obzir ograničen broj polaznika (12), ovim putem upućujemo otvoreni poziv nastavnicima Medicinskog fakulteta u Rijeci na predbilježbe za upis u prvi ciklus održavanja programa (rok za prijavu je 26. siječanj 2023. do 12.00 sati). Pohađanje programa je besplatno za nastavnike Medicinskog fakulteta u Rijeci. U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, izbor će učiniti povjerenstvo koje uključuje voditeljicu programa i voditeljicu Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina.

Za predbilježbe za upis potrebna je sljedeća dokumentacija, koja se predaje na e-mail adrese nina.pereza@uniri.hr i petra.volf.zikovic@uniri.hr:

Sve dodatne informacije o upisima, rasporedu održavanja i programu cjeloživotnog obrazovanja dostupne su na službenim internetskim stranicama. Naposljetku, ovim putem upućujemo otvoreni poziv zainteresiranim nastavnicima Medicinskog fakulteta u Rijeci na suradnju u obliku doprinosa izradi edukativnih materijala s prikazima primjera dobre prakse u vlastitom nastavnom procesu.

Budući ciklusi provođenja programa

Nakon pilot-godine provođenja, u budućim natječajima, uz obvezne uvjete za upis, prednost upisa na program imat će nastavnici kojima položeni program cjeloživotnog obrazovanja Moderna i praktična medicinska edukacija čini obvezni uvjet za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent prema Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavnim zvanjima iz područja Biomedicine i zdravstva (Klasa:007-05/22-01/07, URBROJ:2170-24-01-22-1) (uvjet se primjenjuje od 2025. godine). U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, kandidati će biti upisivani redoslijedom prijave na natječaj.

Skip to content