Upisi

Upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

Upisna kvota: 125 redovitih studenata (državljani EU) i 5 studenata stranih državljana

Prijave

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Rijeka za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 • matematika na razini A – 0% upisnih bodova
 • hrvatski jezik na razini A – 0% upisnih bodova
 • strani jezik na razini A – 0% upisnih bodova

te položene obvezne izborne predmete i to:

 • biologija – 30% upisnih bodova
 • kemija – 30% upisnih bodova
 • fizika – 30% upisnih bodova

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 10% upisnih bodova.

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40%

Upisi

 • u ljetnom roku: 19., 20. i 21. srpanj 2022.
 • u jesenskom roku: 20. i 21. rujan 2022.

Preduvjet za upis:

 • Pohađanje Biologije, Kemije i Fizike najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja 
 • Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa) 

Upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

Upisna kvota: 30 redovitih studenata (državljani EU)

Prijave

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Rijeka za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 • matematika na razini A – 20% upisnih bodova
 • hrvatski jezik na razini A – 10% upisnih bodova
 • strani jezik na razini A – 10% upisnih bodova

te položene izborne predmete i to:

 • kemija – 25% upisnih bodova (obvezno) 
 • biologija – 22% upisnih bodova (nije obvezno) 

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 10% upisnih bodova.

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40%

Upisi

 • u ljetnom roku: 19., 20. i 21. srpanj 2022. 
 • u jesenskom roku: 20. i 21. rujan 2022. 

Preduvjet za upis:

 • Pohađanje Biologije, Kemije i Fizike najmanje dvije godine tijekom srednješkolskog obrazovanja
 • Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

 • Položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane 

Rezultati natjecanja

Kategorija Disciplina Razred od Razred do Plasman od Plasman do Vrjednovanje
Državno natjecanje Biologija 1. 4. 1. 3. 3,00 %
Državno natjecanje Kemija 1. 4. 1. 3. 3,00 %
Državno natjecanje Matematika 1. 4. 1. 3. 3,00 %
Međunarodno natjecanje Biologija 1. 4. 1. 3. 3,00 %
Međunarodno natjecanje Kemija 1. 4. 1. 3. 3,00 %
Međunarodno natjecanje Matematika 1. 4. 1. 3. 3,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 3,00 % 

Upis na Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

Upisna kvota: 27 redovitih studenata (državljani EU) i 3 studenata stranih državljana

Prijave

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Rijeka za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 • matematika na razini B – 20% upisnih bodova 
 • hrvatski jezik na razini B – 15% upisnih bodova 
 • strani jezik na razini B – 20% upisnih bodova 

te položene obvezne izborne predmete i to:

 • kemija – 20 % upisnih bodova

Polaganjem dodatno još jednog predmeta (biologija ili fizika) stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednuje se s 20%.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25% upisnih bodova.

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40%

Upisi

 • u ljetnom roku: 19., 20. i 21. srpanj 2022.
 • u jesenskom roku: 20. i 21. rujan 2022.

Preduvjet za upis:

 • Prilikom upisa kandidat je dužan dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od Odjela školske medicine pri Zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci.
 • Priložena medicinska dokumentacija koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja.

Upis na Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

Upisna kvota: 30 redovitih studenata (državljani EU) i 3 studenata stranih državljana

Prijave

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe Medicinskog fakulteta Rijeka za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr

Za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća tri predmeta:

 • matematika na razini B – 5% upisnih bodova
 • hrvatski jezik na razini B – 5% upisnih bodova
 • strani jezik na razini B – 5% upisnih bodova

te položene obvezne izborne predmete i to:

 • biologija – 25% upisnih bodova 
 • kemija – 25% upisnih bodova 
 • fizika – 25% upisnih bodova 

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 10% upisnih bodova.

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40%

Upisi

 • u ljetnom roku: 19., 20. i 21. srpanj 2022.
 • u jesenskom roku: 20. i 21. rujan 2022.

Preduvjet za upis:

 • Pohađanje Biologije, Kemije i Fizike najmanje dvije godine tijekom srednješkolskog obrazovanja
 • Liječnička potvrda o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij (donijeti na dan upisa)

Medicinski fakultet u Rijeci izvodi pet poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo: Biomedicina, Klinička medicina, Dentalna medicina, Javno zdravstvo i Zdravstveno i ekološko inženjerstvo.

Ukupna upisna kvota za svih pet studija je 60 polaznika.

Postupak upisa kandidata je usklađen sa znanstvenoistraživačkim kapacitetom Medicinskog fakulteta u Rijeci i njegovih nastavnih baza, postavljeni su jasnih kriterij za probir mentora određivanjem mentorskog kapaciteta svakog mentora i komentora, evaluacijom i izborom okvirnih tema istraživanja te rigoroznim kriterijima selekcije doktorskih kandidata uz obvezan razgovor mentora s potencijalnim kandidatima.

Većina poslijediplomskih specijalističkih studija sastavni je dio specijalizacije te je uvjet za upis završen integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij medicine, te pohađanje specijalizacije iz

Iznimka su:

– Klinička farmakologija gdje pravo upisa imaju pristupnici sa završenim diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem iz područja Biomedicine i zdravstva, prirodnih znanosti (biologija, kemija) te interdisciplinarnih područja znanosti koja uključuju biomedicinu i zdravstvo (biotehnologija).

– Menadžment u zdravstvu gdje pravo upisa imaju pristupnici s diplomom sveučilišnog studija u trajanju od 4 do 6 godina (Biomedicine, Ekonomije i Prava) diplomskih studija čiji profili sudjeluju u organizaciji rada i reformi zdravstvenih ustanova.

– Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti gdje pravo upisa imaju pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij u trajanju od četiri godine (po starom programu) i studenti koji su završili diplomski studij u trajanju od pet godina (po novom programu) društveno humanističkog i medicinskog usmjerenja.

– Sportska i rehabilitacijska medicina gdje pravo upisa imaju pristupnici koji su završili odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomskih i diplomski sveučilišni studij te specijalistički diplomski stručni studij biomedicinskog i zdravstvenog područja (sva polja) te područja društvenih znanosti (polje kineziologije i psihologije) koje HKO na kvalifikacijskoj ljestvici definira razinom 7.1.

Ažurirano 28.09.2022.

Skip to content