Služba za održavanje i tehničke poslove

 • Krešimir Borčić, dipl. ing. str. – rukovoditelj Službe za održavanje i tehničke poslove
 • ADEVIJA ADA BILAJAC – Voditeljica administrativnih poslova
 • DANIJELA SERGO - Voditeljica odsjeka za održavanje čistoće objekata i okoliša
 • Spremač/ice:
  • IVANKA CREVAR
  • ŠTEFICA ŠNELER
  • RUŽA VIJAČKIĆ
  • ĐENKA BAKIĆ
  • MARINA VACCARO
  • JADRANKA KIŠAK
  • DENIZIJA SERGO-ERBEŽNIK

 • DALIBOR POŠMUGA – Voditelj radionice centralnog grijanja elektronička pošta: dalibor.posmuga@medri.uniri.hr mob: +385 (0)91 1651 219
 • RENATO CATTARINUZZI – Kotlovničar/ložač – LAMRI
 • ROSAN KOMUŠANAC – Kućni majstor – vodoinstalater i bravar
 • ALAN VUKELIĆ – Kućni majstor – hortikultura
 • LUKA MATIČEVIĆ – Kućni majstor
 • Voditelj održavanja elektroinstalacija – električar ( natječaj u postupku )
  • elektronička pošta:
  • tel: +385 (0)51 651 113
 • DAMIR KOVAČEVIĆ – Voditelj odsjeka portirnice
 • ALEN SIMČIĆ – Voditelj odsjeka portirnice

Portiri / zaštitari

 • tel: +385 (0)51 651 111
 • mob: +385 (91) 1651 111

Odjel za zaštitu na radu i zaštitu od požara

Ažurirano 19.02.2024.

Skip to content