Foss

FOSS MEDRI (Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci) je neprofitna, nestranačka i nepolitička udruga studenata koja djeluje pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. To je krovna udruga studenata Fakulteta u čijoj su Skupštini zastupljeni predstavnici većine ostalih udruga koje djeluju pri Fakultetu te predstavnici Studentskog zbora. FOSS MEDRI punopravni je član EMSA-e (European Medical Students’ Association) kroz koju članovi udruge predstavljaju interese studenata medicine iz Rijeke i Hrvatske na međunarodnoj razini.

Ciljevi Udruge su poboljšanje standarda i kvalitete studiranja te povezivanje studenata fakulteta. Te ciljeve ostvarujemo kroz cijelu godinu provodeći projekte koji obuhvaćaju biomedicinsko i društveno područje znanosti, a radi se o javno-zdravstvenim kampanjama, podizanju svijesti o prevenciji bolesti i promociji zdravlja, znanstvenim simpozijima, međunarodnim kongresima, tematskim tribinama, seminarima, predavanjima, koncertima, izložbama, kulturno-humanitarnim projektima, međunarodnim znanstvenim razmjenama, izdavanjem glasila studenata fakulteta i zabavnim manifestacijama. Brinemo se o podizanju kvalitete studiranja , ali i radimo na unapređenju znanosti i poticanju međunarodne suradnje među sveučilištima unutar Hrvatske i Europe.

PREDSTAVNIŠTVO

  • Lara Brdar, predsjednica
  • Eugen Car, potpredsjednik
  • Ana Brekalo, tajnica

Kontakti

Događanja

Zdravi doručak

Brucošijada

Movember

Koncert medicinara

Znanstveni piknik

Prevencija kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa

Krvavica

Karnevalska povorka Medicinskog fakulteta

Tjedna mozga

HITRI

SANITAS

NEURI

Humanitarni bal medicinara

Škola intervencijske radiologije

TWINNING

SCI CAFE

Teddy bear hospital

SPECULUM

Čiste ručice

FOSSCAST

Cjepko zna

Nevidljivi život u vodi

Ažurirano 13.04.2023.

Skip to content