Tjedan mozga – Rijeka

Kampanja poznata u svijetu kao Brain Awareness Week, provodi se u Hrvatskoj 22. godinu zaredom u
mjesecu ožujku pod nazivom Tjedan mozga. Zadnjih godina Tjedan mozga u EU koordinira i krovna
udruga FENS (Federation of European Neuroscience Societies) http://www.fens.org/
U organiziranju i obilježavanju Tjedna mozga svih godina sudjeluje i Medicinski fakultet Sveučilišta u
Rijeci, KBC Rijeka te mnoge udruge, škole i druge javne ustanove s područja grada Rijeke.
I ove godine organiziramo 22. Tjedan mozga u Rijeci koji će se održati od 13. do 19. ožujka 2023.
Svih ovih godina težili smo upoznati širu javnost našeg grada sa značenjem istraživanja mozga u 21. stoljeću (Stoljeću uma). Naglasak smo stavili na interdisciplinarni i integrirani način obrade izabranih tema za koje smatramo da su interesantne za širu javnost.

2023.

Program 22. Tjedna mozga 2023 (pregledaj)

Program 22. Tjedan mozga_2023. (preuzmi)

Ovogodišnje nacionalne teme Tjedna mozga su:

  1. razvoj mozga nakon rođenja
  2. stupnjevi i stanja svijesti
  3. interakcija živčanog i probavnog sustava.

Nacionalne teme Tjedna mozga ne ograničavaju sudionike u organizaciji aktivnosti koje su
izvan ponuđenih tema, a od interesa šire javnosti.

Organizacijski odbor 22. Tjedna mozga – Rijeka:
Koordinatorica: Prof. dr.sc. Gordana Rubeša, dr. med., spec. psihijatar
Sukoordinator: Valentino Rački, dr. med., specijalizant neurologije
Predsjednik studentskog odbora: Alen Šarić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Molimo Vas da u skladu s Vašim interesom i mogućnostima Tjedan mozga obilježite:

  • organiziranjem aktivnosti (radionice, predavanja, tribine, diskusije, izložbe i sl.) koja prate
    neuroznanost i srodna područja
  • organiziranjem samostalnih medijskih nastupa
  • doniranjem vlastitih promotivnih materijala koje ćemo dijeliti učenicima osnovnih i srednjih škola
  • posjetom i sudjelovanjem u pripremljenim aktivnostima.

Molimo Vas da o vlastitim aktivnostima obavijestite kordinatoricu Tjedna mozga u Rijeci prof. dr. sc.
Gordanu Rubeša (gordana.rubesa@medri.uniri.hr), sukoordinatora Valentina Račkog, dr. med.
(valentino.racki@medri.uniri.hr) i predsjednika studenskog odbora (tjedanmozgarijeka@foss.hr).

Ažurirano 29.03.2023.

Skip to content