Upisi u doktorske studije

Medicinski fakultet u Rijeci izvodi pet doktorskih studija u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo: 

 • Biomedicina 
 • Klinička medicina 
 • Dentalna medicina 
 • Javno zdravstvo 
 • Zdravstveno i ekološko inženjerstvo. 

Ukupna upisna kvota za svih pet studija je 60 polaznika.

Postupak upisa kandidata usklađen je sa znanstvenoistraživačkim kapacitetom Medicinskog fakulteta i njegovih nastavnih baza, a provodi se kroz sljedeći selekcijski postupak:

 1. poziv mentorima za procjenu mentorskog kapaciteta 
 2. evaluacija mentora i određivanje mentorskog kapaciteta 
 3. prijava okvirnih tema istraživanja (Obrazac za prijavu okvirne teme istraživanja)
 4. evaluacija okvirnih tema istraživanja 
 5. formiranje liste okvirnih tema istraživanja s mentorima 
 6. natječaj za upis u Doktorsku školu prema ponuđenoj listi okvirnih tema istraživanja i mentora 
 7. prijava kandidata na najviše tri teme prema ponuđenoj listi okvirnih tema istraživanja i mentora 
 8. razgovori kandidata s potencijalnim mentorima 
 9. mentori formiraju svoju rang-listu kandidata po pojedinoj temi 
 10. konačno formiranje liste kandidata za upis 
 11. žalbe 
 12. upis kandidata.

Natječaj za upis na doktorske studije u okviru Doktorske škole raspisuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća Doktorske škole.

Dokumentacija koju svaki kandidat mora ispuniti i priložiti na natječaju je sljedeća:

 1. prijava (podnosi se na propisanom obrascu) 
 2. životopis (europski format) s popisom znanstvenih publikacija i aktivnosti s pripadajućim dokazima o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti 
 3. ovjerena preslika diplome o završenom studiju / rješenje Sveučilišta u Rijeci o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 
 4. ispis ocjena završenog studija 
 5. dvije preporuke nastavnika 
 6. dokaz o poznavanju engleskog jezika 
 7. potvrda ustanove ili izjava pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 
 8. dokaz o državljanstvu. 

2024./2025.

Postupak upisa kandidata u studijske programe Doktorske škole za akademsku godinu 2024./2025. provodi se prema sljedećem hodogramu:

Postupak Period (datum) 
Izrada mentorskog kapaciteta  Zahtjev za izračun 2. 1. – 16. 2. 2024.
Prijava okvirnih tema istraživanja  1. Obrazac za prijavu okvirne teme istraživanja

2. Prijava okvirne teme istraživanja
4. 3. – 5. 4. 2024.
Evaluacija prijavljenih okvirnih tema istraživanja  8. 4. – 17. 5. 2024.
Povjerenstvo za ZID i Vijeće doktorske škole – 
Formiranje liste okvirnih tema istraživanja s mentorima  
4. – 5. 6. 2024.
Fakultetsko vijeće – Usvajanje liste okvirnih tema istraživanja s mentorima  11. 6. 2024.
Natječaj za upis u Doktorsku školu  16. 6. – 1. 7. 2024.
Intervju i odabir kandidata 8. 7. – 15. 7. 2024.
Povjerenstvo za ZID i Vijeće doktorske škole – 
Formiranje liste kandidata za upis po okvirnim temama istraživanja  
3. – 4. 9. 2024.
Fakultetsko vijeće –  
Formiranje liste kandidata za upis po okvirnim temama istraživanja  
10. 9. 2024.
Žalbe  11. 9. – 18. 9. 2024.
Upisi kandidata  23. 9. – 30. 9. 2024.
Početak nastave  1. 10. 2024.

2023./2024.

2022./2023.

2021./2022.

2020./2021.

2019./2020.

2018./2019.

Ažurirano 25.03.2024.

Skip to content