Upisi u poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije

Medicinski fakultet u Rijeci izvodi pet poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo: 

 • Biomedicina 
 • Klinička medicina 
 • Dentalna medicina 
 • Javno zdravstvo 
 • Zdravstveno i ekološko inženjerstvo 

Ukupna upisna kvota za svih pet studija je 60 polaznika.

Postupak upisa kandidata je usklađen sa znanstvenoistraživačkim kapacitetom Medicinskog fakulteta i njegovih nastavnih baza i provodi se kroz sljedeći selekcijski postupak:

 1. Poziv mentorima za procjenu mentorskog kapaciteta 
 2. Evaluacija mentora i određivanje mentorskog kapaciteta 
 3. Prijava okvirnih tema istraživanja (Obrazac za prijavu okvirne teme istraživanja)
 4. Evaluacija okvirnih tema istraživanja 
 5. Formiranje liste okvirnih tema istraživanja s mentorima 
 6. Natječaj za upis u Doktorsku školu prema ponuđenoj listi okvirnih tema istraživanja i mentora 
 7. Prijava kandidata na najviše 3 teme prema ponuđenoj listi okvirnih tema istraživanja i mentora 
 8. Razgovori kandidata s potencijalnim mentorima 
 9. Mentori formiraju svoju rang listu kandidata po pojedinoj temi 
 10. Konačno formiranje liste kandidata za upis 
 11. Žalbe 
 12. Upis kandidata 

Natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u okviru Doktorske škole raspisuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća Doktorske škole.

Dokumentacija koju svaki kandidat mora ispuniti i priložiti na natječaju je sljedeća:

 1. prijava, koja se podnosi na propisanom obrascu 
 2. životopis (europski format) s popisom znanstvenih publikacija i aktivnosti s pripadajućim dokazima o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti 
 3. ovjerenu presliku diplome o završenom studiju / rješenje Sveučilišta u Rijeci o priznavanju inoze-mnih visokoškolskih kvalifikacija 
 4. ispis ocjena završenog studija 
 5. dvije preporuke nastavnika 
 6. dokaz o poznavanju engleskog jezika 
 7. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine 
 8. dokaz o državljanstvu. 

REZULTATI NATJEČAJA – Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo akademska godina 2022./2023.

Rezultati natječaja


NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKU ŠKOLU IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.


Postupak upisa kandidata u studijske programe Doktorske škole za akademsku 2022./2023. godinu se provodi prema sljedećem hodogramu:

PostupakPeriod (datum)
Izrada mentorskog kapaciteta 1.2.  – 8.4.2022. 
Prijava okvirnih tema istraživanja 19.4. – 20.5.2022. 
Evaluacija prijavljenih okvirnih tema istraživanja 23.5. – 21.6.2022. 
Povjerenstvo za ZID i Vijeće doktorske škole –
Formiranje liste okvirnih tema istraživanja s mentorima 
5. – 6. 7. 2022. 
Fakultetsko vijeće – Usvajanje liste okvirnih tema istraživanja s mentorima 12.7.2022. 
Natječaj za upis u Doktorsku školu 29.8. – 12.9.2022. 
Intervju i odabir kandidata 20.9. – 29.9.2022. 
Povjerenstvo za ZID i Vijeće doktorske škole –
Formiranje liste kandidata za upis po okvirnim temama istraživanja 
4. – 5.10.2022. 
Fakultetsko vijeće – 
Formiranje liste kandidata za upis po okvirnim temama istraživanja 
18.10.2022. 
Žalbe 19.10. – 21.10.2022. 
Upisi kandidata 24.10. – 28.10.2022. 
Početak nastave 7.11.2022. 

REZULTATI NATJEČAJA – Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo akademska godina 2021./2022.


NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKU ŠKOLU IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.

NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKU ŠKOLU IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.

PONIŠTAVANJE NATJEČAJA ZA VODITELJA DOKTORSKE ŠKOLE


REZULTATI NATJEČAJA – Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo


NATJEČAJ

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na Doktorsku školu iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo.

Rezultati natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij za 2018./2019. ak. god.


NATJEČAJ

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije Biomedicina i Zdravstveno i ekološko inženjerstvo.

Ažurirano 19.10.2022.

Skip to content