Prof. dr. sc. Franjo Čohar, dr. med.

10.05.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Rođen je u Sušaku godine 1935., gdje je i maturirao 1953. Diplomirao je na Medicinskome fakultetu u Rijeci 1960. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je u Zagrebu 1968. Doktorsku disertaciju obranio je na Medicinskome fakultetu u Rijeci 1981. Stručno se usavršavao u Lyonu 1971. i u Pisi 1972. Postao je docentom 1984., izvanrednim profesorom 1988., redovitim profesorom 1998. Nakon 21 godine rada kao odjelni specijalist, 1989. imenovan je voditeljem Nefrološkog odjela. Godine 1992. imenovan je predstojnikom Interne klinike KBC-a Rijeka, 1993. pročelnikom Katedre za internu medicinu. Objavio je 77 znanstvenih i stručnih radova, većinom s temama iz područja transplantacije organa. Bio je nositelj dvaju znanstvenoistraživačkih zadataka i sudionik u više njih. Sudjelovao na mnogim medunarodnim i domaćim kongresima. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 8 kvalifikacijskih radova. Nositelj je Priznanja HLZ-a, Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika i drugih priznanja. Član je Nefrološke sekcije i Sekcije za arterijsku hipertenziju HLZ-a, potpredsjednik HLZ-a podružnice Rijeka, potpredsjednik Udruženja nefrologa, Saveza lijetničkih društava Jugoslavije, član European Dialysis and Transplant Associationa, te European Renal Associationa. Član je izdavačkih savjeta i recenzent nekoliko hrvatskih časopisa, recenzent je drugog izdanja udžbenika interne medicine. Područja su njegova medicinskog zanimanja transplantacijska medicina, nefrologija, arterijska hipertenzija.

Tekst i slika preuzeti iz monografije: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1955. – 2005.

Skip to content