Članak u Science Immunology

16.10.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sonja Marinović, Maja Lenartić, Karlo Mladenić, Marko Šestan, Inga Kavazović, Ante Benić, Mia Krapić, Lukas Rindlisbacher, Maja Cokarić Brdov̌ak, Colin Sparano, Gioana Litscher, Tamara Turk Wensveen, Ivana Mikolašević, Dora Fučkar Čupić, Lidija Bilić-Zulle, Aleksander Steinle, Ari Waisman, Adrian Hayday, Sonia Tugues, Burkhard Becher, Bojan Polić, Felix M Wensveen „NKG2D-mediated detection of metabolically stressed hepatocytes by innate-like T cells is essential for initiation of NASH and fibrosis“, Science Immunology, 29. Sep 2023., Vol. 8, Issue 87, DOI: 10.1126/sciimmunol.add159

Od autora rada saznajemo:

U ovom znanstvenom radu smo istraživali kako dolazi do inicijacije upale i razvoja fibroze u masnoj, odnosno steatotičnoj jetri. Veliki broj pretilih ljudi (i do 40 %) boluje od nealkoholne bolesti masne jetre koja ima više faza, od kojih je najbenignija steatoza jetre („masna jetra“) koja u određenom broj slučajeva (oko 25 %) prelazi u upalu i fizbrozu jetre (nealkoholni steatohepatitis ili NASH), od čega jedan dio dalje progredira do ciroze i zatajenja jetre. S obzirom na to da je prijelaz iz steatoze u steatohepatitis (NASH) ključni događaj za progresiju bolesti, nas je zanimalo kako dolazi do inicijacije aktivacije imunosnog sustava u jetri, odnosno nastanka upale i fibroze. U ovom radu smo pokazali da steatotične (masne) stanice jetre, koje su pod metaboličkim stresom, izražavaju na svojoj površini ligande (proteine) za aktivacijski NKG2D receptor. Nadalje, uočili smo da urođeni limfociti T, poglavito gama-delta limfociti T, koji su normalno prisutni u jetrenom tkivu, pojačano izražavaju ovaj receptor u slučaju izloženosti masnoj dijeti, da se vrlo rano aktiviraju te luče proupalni citokin IL-17. Ovaj citokin dalje potiče proupalnu kaskadu u kojoj sudjeluju druge imunosne stanice što u konačnici dovodi do razvoja upale i fibroze. Kada smo genetički uklonili NKG2D, unatoč steatozi nije se razvila upala jetre i fibroza. Slični rezultat smo dobili i genetičkim uklanjanjem gd limfocita T. Drugim riječima, pokazali smo da je NKG2D receptor na gd limfocitima T ključan za detekciju metabolički promijenjenih jetrenih stanica i započinjanje upalnog procesa. U suradnji s Klinikom za internu medicinu i Zavodom za opću patologiju i patološku anatomiju KBC Rijeka te Centrom za dijabetes, endokrinologiju i kardiometabolizam bolnice Thalasotherapia u Opatiji smo napravili manji klinički korelat te smo utvrdili da i masne humane jetrene stanice izražavaju ligande za NKG2D te da raste broj NKG2D+ IL-17+ gama-delta limfocita T u krvi bolesnika i korelira s progresijom bolesti. Zaključno, otkriće mehanizma aktivacije imunosnog sustava u bolesti masne jetre predstavlja podlogu za iznalaženje mogućih novih načina terapije i prevencije bolesti, a isto tako bi moglo poslužiti i u dijagnostici. No, za to su potrebna daljnja klinička istraživanja.

Rad je plod višegodišnjeg rada i gotovo u cijelosti je napravljen na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci pod zajedničkim vodstvom Felixa Wensveena i Bojana Polića. Sonja Marinović, Maja Lenartić i Karlo Mladenić su prvi suautori ovog rada u kojem su doprinijeli i drugi djelatnici Zavoda kao što su Marko Šestan, Inga Kavazović, Ante Benić, Mia Krapić te Maja Cokarić Brdovčak. U kliničkom korelatu sudjelovali su Ivana Mikolašević, Tamara Turk Wensveen, Dora Fučkar Čupić i Lidija Bilić-Zulle. Tijekom rada dio neophodnih alata, reagencija i ekspertiza osigurali su nam inozemni partneri od kojih treba istaknuti prof. Adriana Haydaya (King’s College / Francis Crick Institute, London), prof. Burcharda Bechera (Sveučilište u Zurichu), prof. Ari Waisman (Sveučilište u Mainzu) i prof. Alexandera Steinlea (Sveučilište u Frankfurtu).

Rad je objavljen u rujanskom broju časopisa Science Immunology (IF = 30,658). Ovaj časopis spada u sam vrh znanstvenih časopisa u području imunologije.

Iz medija:

Profesor dr. Bojan Polić u laboratoriju / Snimio Sergej DRECHSLER

Važno otkriće riječkih znanstvenika. Otvoren put za nove terapije bolesti jetre

Riječani otkrili kako debljina uzrokuje teška oštećenja jetre, cirozu i rak

Skip to content