Događanje

1. Neurologopedska škola

26.05.2023.

09:00

— 20:00

h

_Znanstvena događanja

  • Medicinski fakultet u Rijeci

Međunarodni tečaj II. kategorije

Medicinski fakultet u Rijeci, predavaonica 1, petak, 26. svibnja 2023.

Logopedska škola je namijenjena  neurolozima, logopedima, liječnicima opće prakse, istraživačima, specijalizantima.

Sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore, aktivnim sudionicima biti će dodijeljeno 11 bodova, a pasivnim sudionicima 9 bodova.

Povjerenstvo za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje Medicinskog fakulteta u Rijeci donijelo je odluku da će se studentima doktorskih studija Biomedicina i Zdravstveno i ekološko inženjerstvo upisanih do akademske 2018./19. godine za sudjelovanje dodijeliti 0,8 ECTS bodova za aktivno i 0,5 bodova za pasivno sudjelovanje.

Program – HR

Program – ENG

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content