Događanje

Izložba “40 godina postera”

24.04.2023.

— 28.04.2023.


Voditeljica aktivnosti: Dr.sc. Ana Alebić-Juretić, dipl.ing.,
umirovljena redovita profesorica Medicinskog fakulteta
e-mail: ana.alebic.juretic@gmail.com

Poster prezentacije na znanstvenim skupovima su se prvi put pojavile kod
nas početkom osamdesetih godina. U to je vrijeme poster pisan rukom, a slike su se isto
ručno izrađivale na paus papiru uz pomoć daske za crtanje, rapidografa, šablona i tuša.
Ubrzo se za pisanje teksta prešlo na pisanje pisaćim strojem, uz potrebno uvećanje formata.
Širom upotrebe računala početkom devedesetih godina, prešlo se na pisanje naslova u
obliku banera, dok se tekst ispod njega slagao. Poboljšanje računarnih programa omogućilo
je pripremu za tiskanje postera različitih veličina na papiru negdje početkom 2000-ih, ili u
novije vrijeme na svili ili tkanini. Prednost postera na tkanini je što se mogu složiti u kufer,
bez opasnosti gužvanja, no oni na papiru su ipak ljepši. Izložit će se posteri i
materijal za crtanje, iz područja prirode – različitih tema onešišćenja zraka u Rijeci.

Izložba je postavljena u Auli Medicinskog fakulteta u Rijeci. Za stručno vođenje javite se autorici na e-mail.

Pano 1 i 2: Rukom pisani posteri iz 1980-1983 godine

Pano 3 i 4. Početak korištenja računala za izradu postera, razdoblje 1987-1991

Pano 5 i 6: Prelazak na korištenje računala u izradi i tiskanje postera na laserskom printeru (1995-1997)

Pano 7 i 8: Uvođenje Power pointa omogućilo je u potpunosti izradu postera na računalu te tiskanje u traženim dimanzijama ( ne samo A4), 2005-2008

Pano 9 i 10.: Tiskanje postara na tkanini ( 2015-2019)

1. Rukom pisani poster iz 1983: Alebić-Juretić A. i Matković N.: Određivanje sumpornog dioksida u uzorcima zraka modificiranom West-Gaekeovom metodom bez tetrakloromerkurata (II), VIII sastanak kemičara Hrvatske, Zagreb, 14-16.02.1983. Naslov rekonstruiran, budući da je originalno bio ispisan od organizatora, a slike su crtane ručno s flomasrterima na milimetarskom papiru
2. Najraniji rukom pisani poster iz 1980: Alebić-Juretić A. and Juretić D.: Cooperative Effects in Kinetic Model for Light-Driven Proton Pump, 11. jugoslavenski simpozij biofizike, Trogir, 12 -15.10.1980. Slike su izrađene ručno na paus papiru.
3. Poster iz 1987: Alebić-Juretić A. i Klasinc L.: Istraživanja reakcija policikličkih aromatskih ugljikovodika s ozonom na lebdećim česticama, X sastanak kemičara Hrvatske, Zagreb, 16 -18.02.1987. Naslov postera je pripremljen na računalu i tiskan na igličastom printeru, do je tekst pisan pisaćom mašinom i uvećan. Slike je izrađena ručno tušom na paus papiru.
4. Poster iz 1991 većinom izrađen na računalu i tiskan na igličastom pisaču: Alebić-Juretić A., Guesten H. i Zetzsch C.: Fotoakustični spektri nekih organskih polutanata adsorbiranih na krute čestice, XII sastanak kemičara Hrvatske, Zagreb, 11.-13.02.1991. Slike spektara su preuzete iz programa instrumenta, dok je shema aparature izrađena ručno na pausu.
5. Poster iz 1995: Alebić-Juretić A.: Trends in Sulphur Dioxide Concentrations and Sulphur Deposition in the Urban Atmosphere of Rijeka (Croatia), 1984-1993, Acid Reign ’95?, Goeteborg, 26-30.06.1995. Osim slike koja je izrađena na pausu, ostali materijal na pripremljen na računalu i tiskan laserskim printerom.
6. Poster iz 1997 je izrađen na isti način, ali na otisnut na papiru u boji (tadašnji trend): Alebić-Juretić A. i Šojat V.: Kemijski sastav oborina sa dvije postaje u Rijeci, Prvi hrvatski znanstveno – stručni skup “Zaštita zraka ‘97”, Crikvenica 16-18.10.1997.
7. Poster iz 2005 na sjajnom papiru s fotografijom u pozadini: Alebić-Juretić A-: The Effects of Air Pollution in the City of Rijeka, Croatia, 1980-2000, 5th International Conference on Urban Air Quality, Valencia (Spain), 29-31.03.2005.
8. Poster iz 2008 na mat papiru s fotografijom u pozadini. Alebić-Juretić A.: Ozone levels in the Rijeka Bay Area, Northern Adriatic, Croatia, 1999-2007, Quadrennial Ozone Symposium 2008, Tromso (Norveška), 30.06.-05.07.2008 Posteri na papiru zahtijevanju transport u tuljcima, da se ne zgužvaju.
9. Poster iz 2015 tiskan na umjetnoj svili: B. Mifka, Alebić-Juretić A.: Primjena PMF metode za utvrđivanje izvora onečišćenja zraka u Rijeci, XXIV sastanak hrvatskih kemičara i kemijskih inžinjera, Zagreb, 21-24.04.2015
10. Poster iz 2019 na poliesteru: Alebić-Juretić A., Kontošić D., Zubak V.: Frakcije lebdećih čestica u atmosferi grada Rijeke, XXVI sastanak kemičara I kemijskih inžinjera, Šibenik (Amadria park), 9.-12.04.2019 Prednost tiskanja postera na tkanini je da se može složiti u kufer, bez gužvanja.

1. polica: Daska za crtanje s kutijom i uputstvima za korištenje

2. polica: Pribor za crtanje: set trokuta i krivuljar,
Pribor za pisanje:
1990′ – rapidograf s partronama te šablone za pisanje slova
1980′- držač i tehnička pera za pisanje s tušem
1970′ – držač i tehnička pera za pisanje s bočicom tuša

3. polica: Ručna obrada podataka za pet lokacija te grafički prikaz dobivenih rezultata
Logaritamsko računalo ( šiber) koji se koristio za računanje prije ručnih računala

4. polica: Tuljac za transport papirnatih postera
Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content