Događanje

Karlovački bioetički susreti – Druga obavijest

02.12.2022.

_Simpozij

Svi zainteresirani za aktivno sudjelovanje trebaju dostaviti sažetak izlaganja i osobne podatke: ime(na) i prezime(na) autora s afilijacijama putem elektroničke pošte na adresu igor.salopek@bolnica-karlovac.hr
najkasnije do 11. studenoga 2022. god.

Preporučene znanstveno-stručne teme za Skup odnose se na pluriperspektivne i multidisciplinarne doprinose etičkih refleksija vezanih uz zdravlje, bolest, pristupe i skrb, (bio)medicinu, (bio)tehnologiju i druge dimenzije različitih interakcija i dinamike života, u kontekstu eko-bioloških, psihosocijalnih, duhovnih, pravnih,
ekonomskih, digitalno-tehnoloških i svih ostalih aspekata.

Sudjelovanje na Skupu bit će bodovano prema Pravilniku Hrvatske liječničke
komore i Hrvatske komore medicinskih sestara. Kotizacija se ne naplaćuje.
Radujemo se susretu s Vama i konstruktivnim razmjenama bioetičkih misli!


Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit. Ravnatelj Opće bolnice Karlovac
Igor Salopek, dr. med. Predsjednik Organizacijskog odbora
doc. prim. dr. sc. Mirjana Lončarić Katušin, dr. med. Predsjednica Znanstvenog odbora

Organizator: Opća bolnica Karlovac
Suorganizatori:
Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu,
Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Karlovac,
Hrvatska liječnička komora – Županijsko povjerenstvo Karlovačke županije,
Integrativni centar mentalnog zdravlj

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content