Događanje

“Život u kapljici vode – važnost očuvanja krških lokava” radionica Zavoda za medicinsku biologiju i genetiku

Mjesto i vrijeme održavanja radionice: OŠ Bakar, PŠ Krasica, srijeda 26.4.2023. od 9.00 do 10.00 sati  

Predviđeno trajanje radionice: 60 min
Voditelj radionice: izv. prof. dr. sc. Jadranka Vraneković, e-mail: jadranka.vranekovic@uniri.hr
Suradnik: Ema Arh, studentica treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno
inženjerstvo
Ciljna publika: učenici od prvog do četvrtog razreda

Sadržaj radionice:
Krške lokve su mala vodena staništa, nastaju prirodnim putem, ali ih često oblikuje i čovjek,
pa razlikujemo prirodne i umjetne lokve. Lokve su oduvijek bile izvor vode za napajanje stoke i polja. U
lokvama pronalazimo mnoge močvarne i vodene vrste biljaka i životinja pa stoga predstavljaju izvor
hrane i vode brojnim drugim vrstama te su posebno važne u očuvanju biološke raznolikosti. Obzirom
na moderan način života lokve polako zarastaju, a time polako i nestaju vrijedni primjeri biljaka i
životinja odnosno smanjuje se biološka raznolikost. Kako bi se svijest o očuvanju biološke raznolikosti
probudila već u mlađoj školskoj dobi kroz radionicu približit će se živi svijet krških lokvi te osvijestiti
važnost njihova očuvanja, što u podrazumijeva i njihovo čišćenje obzirom da su mnoge zatrpane
muljem, ali i otpadom koje stvara čovjek. Povremene mediteranske lokve dio su Europske ekološke
mreže Natura 2000.


Kratki životopis voditelja radionice:
Izv. prof. dr.sc. Jadranka Vraneković, prof.biol.kem. djetalnica je Zavoda za medicinsku biologiju i
genetiku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Voditelj je znanstvenog projekta „Epigenetički i
genetički čimbenici u etiologiji srčanih grešaka kod osoba sa sindromom Down“. Voditelj je i stručnodijagnostičkog laboratorija za citogenetiku te molekularnu citogenetiku, čija je osnovna djelatnost
prenatalna i postnatalna dijagnostika kromosomopatija. Uz znanstveni i stručni rad sudjeluje u nastavi
većine kolegija preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u koje je Zavod uključen, a
voditelj je obvezatnog kolegija na drugoj godini preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarno
inženjerstvo „Opća ekologija“.

Primjeri krških lokvi na Krasici

Fotografije s radionice

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content