Izbor predstojnika/ice Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju

19.02.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 20. stavka 4. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj elektroničkim putem od 09. do 13. veljače 2024. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

  1. Pokreće se postupak izbora predstojnika/ice:
  1. Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju.
  1. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim stranicama Fakulteta, s danom 19. veljače 2024.
  1. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.
  1. Uz prijavu pristupnici/ce su dužni/ne dostaviti životopis i programom rada za mandatno razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici/ce su dužni/ne dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve navedeno na USB stick-u kao word doc.).
  • Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Tekst natječaja za izbor predstojnika/ice Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju

Skip to content