Izbor šefa/ice (pročelnika/ce)

22.02.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 17. stavka 4. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko
vijeće na sjednici održanoj elektroničkim putem od 10. do 14. veljače 2023. godine, donosi
slijedeću
O D L U K U
I. Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce):
a) Katedre za onkologiju i radioterapiju,
b) Katedre za zdravstvenu ekologiju.
II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim
stranicama Fakulteta, s danom 22. veljače 2023.
III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.
IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za
mandatno razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su
dužni dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve
navedeno i na CD-u ili USB stick-u kao word doc.).
V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog
fakulteta u Rijeci.

Tekst natječaja

Skip to content