Izbor šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini

22.04.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 23. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 007-05/24-01/01; URBROJ: 2170-1-42-01- 24-1 od 18. siječnja 2024. – pročišćeni tekst; dalje u tekstu: Statut) ), u svezi s člankom 20. Statuta i Pravilnikom о kriterijima i uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih jedinica, Fakultetsko vijeće, na VIII. elektroničkoj sjednici održanoj od 6. – 9. travnja 2024., dana 9. travnja 2024. donosi

O D L U K U

I. Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini.

II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim stranicama Fakulteta, s danom 22. travnja 2024.

III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.

IV. Uz prijavu pristupnici/ce su dužni/ne dostaviti životopis i programom rada za mandatno razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici/ce su dužni/ne dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve navedeno na USB stick-u kao word doc.).

V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Tekst natječaja za izbor šefa/ice (pročelnika/ice) Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini

Skip to content