Izbor za pročelnika/cu Katedre za nuklearnu medicinu

19.12.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 17. stavka 4. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj elektroničkim putem od 09. do 13. prosinca 2022. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

I. Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce):

a) Katedre za nuklearnu medicinu.

II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim stranicama Fakulteta, s danom 19. prosinca 2022.

III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.

IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su dužni dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve navedeno i na CD-u ili USB stick-u kao word doc.).

V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Tekst natječaja

Skip to content