2. međunarodna studentska GREEN konferencija – ISC GREEN 2022

2. međunarodna studentska GREEN konferencija – ISC GREEN 2022 održava se 2. i 3. 6. 2022. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek u Osijeku. Više informacija dostupno je na poveznici. Konferencija je bez kotizacije za studente i sudionike.

Skip to content