7th Croatian Congress of Microbiology with International Participation

7. nacionalni mikrobiološki kongres (“7th Croatian Congress of Microbiology with International Participation“) održati će se kontaktno u svibnju 2022. godine u hotelu Terme Sveti Martin na Muri, u sv. Martinu na Muri. Rok za predaju sažetaka za sudjelovanje na Kongresu je 10. siječnja 2022. godine. Sve informacije možete pronaći na stranicama Kongresa. Cijene kotizacija možete […]

Skip to content