Natječaj za radno mjesto

23.03.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje natječaj za radno mjesto službenik/ica na radnom mjestu I. vrste – stručni/a suradnik/ica – ekonomski/a tajnik/ica u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s mogućnošću produljenja.

Uvjeti:

  • Razina 7.1. ekonomskog usmjerenja,
  • poznavanje rada na računalu,
  • izvrsno znanje engleskog i hrvatskog jezika,
  • probni rad 4 mjeseca.

Uz prijavu na natječaj prilaže se: pismo zamolbe (motivacijsko pismo), životopis, preslika diplome o završnom studiju, preslika prijepisa ocjena preddiplomskog i diplomskog, odnosno dodiplomskog studija, dokaz o radnom iskustvu (ukoliko postoji).

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osnovnih podataka.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se podnose u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove – Pisarnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, ul. Braće Branchetta 20, Rijeka s naznakom „Centar za proteomiku – natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica – ekonomski/a tajnik/ica.“

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI

Skip to content