Natječaj za stručnjaka zaštite na radu

08.04.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje Natječaj za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/com na radnom mjestu I. vrste – stručni/a savjetnik/ca / Stručnjak/inja zaštite na radu II. stupnja / stručnjak/inja zaštite od požara, u Odjelu za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Službe za održavanje i tehničke poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme, do povratka odsutnog zaposlenika na rad.

Uvjeti:

  • razina 7.1.1. tehničkog usmjerenja,
  • 3 godine radnog iskustva,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • poznavanje engleskog jezika
  • probni rad šest (6) mjeseci.

Posebni uvjeti:

  • položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja,
  • uvjerenje o stručnom usavršavanju iz zaštite na radu,
  • položen stručni ispit iz zaštite od požara,
  • položen vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu (zamolbu) na natječaj prilaže se životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta. Provesti će se razgovor sa kandidatima.

Pod pojmom radno iskustvo podrazumijeva se vrijeme provedeno u radnom odnosu na odgovarajućim poslovima poslije stjecanja određene kvalifikacije i pridržane razine sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osnovnih podataka.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se podnose u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove – Pisarnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, ul. Braće Branchetta 20, Rijeka, s naznakom „Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručnjak zaštite na radu II. stupnja u Službi za održavanje i tehničke poslove“.

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Skip to content