Natječaj za studentsku razmjenu s Hyogo College of Medicine, Japan

08.02.2023.
/ Vijesti / /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Medicinski fakultet u Rijeci 08. veljače 2023. raspisuje NATJEČAJ za izbor tri studenta 5. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina i/ili Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na engleskom jeziku koji će u 2023. godini sudjelovati u studentskoj razmjeni s Hyogo College of Medicine, Japan.

Rok za prijavu: 22. veljače 2023. (12:00 sati)

Prijavna dokumentacija predaje se osobno u Službu za studentske poslove ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Služba za studentske poslove , Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.

NATJEČAJ Hyogo College of Medicine, Japan_2023.

Odluka o izboru kandidata za studentsku razmjenu s Hyogo College of Medicine

Skip to content