Natječaj za studentsku razmjenu s School of Medicine, Hyogo Medical University, Japan

04.12.2023.
/ Vijesti / /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Odluka o izboru kandidata

Temeljem preporuke Povjerenstva za odabir kandidata za studentsku razmjenu s School of Medicine, Hyogo Medical University, Japan, dekan Fakulteta donosi Odluku o izboru kandidata

Natječaj za izbor kandidata

Medicinski fakultet u Rijeci 02. studenoga 2023. raspisuje NATJEČAJ za izbor tri studenta 5. godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina i/ili Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na engleskom jeziku koji će u 2024. godini sudjelovati u studentskoj razmjeni s School of Medicine, Hyogo Medical University, Japan.

Rok za prijavu: 01. prosinca 2023. (12:00 sati)

Prijavna dokumentacija predaje se osobno u Ured za međunarodnu suradnju  ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Ured za međunarodnu suradnju, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.

Kontakt za dodatne upite:
Paola Car, mag. oec.
E-mail: paola.car@medri.uniri.hr 
Tel: +385 (0)51 651 295

Natječaj za studentsku razmjenu s School of Medicine, Hyogo Medical University, Japan

Skip to content