Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije

15.09.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Medicinski fakultet raspisuje natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:

 1. Ortopedija i traumatologija – 15 polaznika
  • Poslijediplomski specijalistički studij Ortopedije i traumatologije organizira se za doktore medicine s položenim stručnim ispitom, koji su specijalizanti ortopedije i traumatologije u trajanju od najmanje godinu dana.
 2. Klinička radiologija – 12 polaznika
  • Poslijediplomski specijalistički studij Klinička radiologija organizira se za doktore medicine s odobrenjem za samostalan rad koji se nalaze na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz radiologije.
 3. Sportska i rehabilitacijska medicina – 30 polaznika
  • Poslijediplomski specijalistički studij Sportska i rehabilitacijska medicina organizira se za  polaznike koji su završili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te specijalistički diplomski stručni studij biomedicinskog i zdravstvenog područja (sva polja) i studiji iz područja društvenih znanosti (polje kineziologije i psihologije).

Prednost za upis imaju pristupnici, koji su ostvarili najmanje jednogodišnje radno iskustvo u djelatnosti zdravstva, sporta i rehabilitacije, a imali su prosječnu ocjenu iznad 3,5 na prethodnim razinama studija.

Pristupnici na natječaj trebaju priložiti:

 1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a može se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje i na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci
 2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu / rješenje Sveučilišta u Rijeci o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 3. potvrdu o položenom stručnom ispitu (samo za doktore medicine)
 4. rješenje o odobrenju specijalizacije / dokaz o položenom specijalističkom ispitu (za struke sa specijalizacijom)
 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika
 6. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
 7. prosjek ocjena završenog studija
 8. dokaz o državljanstvu.

Školarina za poslijediplomski specijalistički studije pod 1. i 2. iznosi:

 • za hrvatske državljane: 12.000,00 kn  – 1.592,67 €
 • za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn.   – 2.654,46 €
 • upisnina 380,00 kn  – 50,43 €

Školarina za poslijediplomski specijalistički studij pod 3. iznosi:

 • za hrvatske državljane: 18.000,00 kn  – 2.389,01 €
 • za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 30.000,00 kn.   – 3.981,68 €
 • upisnina 380,00 kn  – 50,43 €

Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske koji su stekli inozemnu diplomu, obvezni su prije upisa provesti postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Rijeci.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Medicinski fakultet u Rijeci, Referada za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 30. rujan 2022. godine.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje Medicinskog fakulteta u Rijeci, tel: 051/651-229 i 051/584-805.

Skip to content