Obavijest o obrani teme doktorske disertacije – Borjan Josifovski, dr. med.

01.07.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Borjan Josifovski, dr. med. će u utorak, 05. srpnja 2022. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom:

„Artroskopija ručnog zgloba tijekom kirurškog liječenja prijeloma distalnog
radijusa poboljšava klinički ishod: randomizirani kontrolirani pokus”

pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tamara Šoić Vranić, dr. med., prof. dr. sc. Saša Janković, dr. med. i doc. dr. sc. Aleksandra Stevanović, dipl. psih.-prof.

Obrana će se održati u predavaonici 2 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 9,30 sati.

Skip to content