Obavijest o obrani doktorskog rada – Ana Terezija Jerbić Radetić, dr. med.

08.03.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Ana Terezija Jerbić Radetić, dr. med. će u petak, 17. ožujka 2023. godine javno braniti doktorski rad pod nazivom: „Reparacijski odgovor koštanog tkiva kalvarije štakora nakon primjene ksenogenog biomaterijala s magnezijem“

pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorskog rada u sastavu:

prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr. med.,

izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent. i

prof. dr. sc. Tomislav Ćabov, dr. med. dent.

Obrana će se održati u seminarskoj dvorani Zavoda za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci u 12,30 sati.

Obavijest o obrani doktorskog rada – Ana Terezija Jerbić Radetić, dr. med.

Skip to content