Obavijest o obrani teme doktorske disertacije – Andrea Lončar, dr. med.

10.05.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Andrea Lončar, dr. med. će u četvrtak, 19. svibnja 2022. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom

„Korisnost mjerenja klirensa bubrežnog presatka dinamičkom scintigrafijom s 99mTc-MAG3 u praćenju njegove funkcijske sposobnosti”

pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Lada Zibar, dr. med. i doc. dr. sc. Tanja Ćelić, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici Zavoda za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom s početkom u 13,30 sati.

Skip to content