Obavijest o obrani teme doktorske disertacije – Darian Volarić, dr. med.

31.05.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Darian Volarić, dr. med. će u ponedjeljak, 06. lipnja 2022. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom

„Cijeljenje kritičnog defekta kalvarije štakora nakon primjene pulsirajućeg ultrazvuka niskog intenziteta i autologne kosti”

pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med., prof. dr. sc. Simeon Grazio, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Zdravko Jotanović, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici 1 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 13,00 sati.

Skip to content