Obrana doktorske disertacije – Hrvoje Omrčen, dr. med.

30.12.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Hrvoje Omrčen, dr. med. će u četvrtak, 5. siječnja 2023. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


„Spolne razlike u izražaju koštanih morfogenetskih proteina i njihovih inhibitora unutar zglobno-hipokampalne osi u artritisu induciranom pristanom“


pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorske disertacije u sastavu:

prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med., prof. dr. sc. Drago Batinić, dr. med. i nasl. izv. prof. dr. sc. Dalen Legović, dr. med.


Obrana će se održati u Predavaonici 9 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 12,00 sati.

Obrana doktorske disertacije – Hrvoje Omrčen, dr. med.

Skip to content