Obrana doktorske disertacije – Ina Viduka, mag. sanit. ing.

28.11.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Ina Viduka, mag. sanit. ing. će u ponedjeljak, 5. prosinca 2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


„Uloga ATG5 u patogenezi eksperimentalne tularemije“


pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med., prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med. i prof. dr. sc. Darinka Vučković, dr. med.

Obrana će se održati na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 14,00 sati.

Obrana doktorske disertacije – Ina Viduka, mag. sanit. ing.

Skip to content