Obrana teme doktorske disertacije – Sanja Mikašinović, mag. biotech. in med.

18.03.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sanja Mikašinović, mag. biotech. in med. će u ponedjeljak, 28. ožujka 2022. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom: „Immunological mechanisms of lowering blood glucose concentration in viral infection
and its impact on viral control” pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  • doc. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, dipl. ing. bioteh.,
  • doc. dr. sc. Maja Baretić, dr. med. i
  • prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici 9 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 13,00 sati.

Skip to content