Obrana doktorskog rada – Alma Starčević, dr. med.

01.06.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Alma Starčević, dr. med. će u srijedu, 14. lipnja 2023. godine javno braniti doktorski rad pod nazivom:

„Aktivacijski status NK stanica i makrofaga u surogatima molekularnih podtipova karcinoma dojke“

pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorskog rada u sastavu:

doc. dr. sc. Ilija Brizić, mag. ing. biotechn.,

izv. prof. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med. i

doc. dr. sc. Manuela Avirović, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici 9 Medicinskog fakulteta u Rijeci u 15,00 sati.

Obrana doktorskog rada – Alma Starčević, dr. med.

Skip to content