Obrana doktorskog rada Eleonora Cini Tešar, dr. med.

11.12.2023.
/ Vijesti / /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Eleonora Cini Tešar, dr. med. će u ponedjeljak, 18. prosinca 2023. godine javno braniti doktorski rad pod nazivom:

„Izražaj biomarkera p53, bcl-2 i NFκB u karcinomima prostate kod bolesnika liječenih radioterapijom” pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorskog rada u sastavu:

  • izv. prof. dr. sc. Emina Babarović, dr. med.,
  • doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, dr. med.  i
  • nasl. doc. dr. sc. Stanislav Sotošek, dr. med.

Obrana će se održati u 12,00 sati u biblioteci Klinike za internu medicinu, KBC-a Rijeka.

Obrana doktorskog rada Eleonora Cini Tešar, dr. med.

Skip to content