Obrana teme doktorske disertacije – Ivan Brumini, dr. med.

30.08.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Ivan Brumini, dr. med. će u utorak, 06. rujna 2022. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom:

„Novi CT bodovni sustav toraksa kao prognostički model za procjenu težine COVID-19 pneumonije”

pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med., prof. dr. sc. Maja Prutki, dr. med. i nasl. doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić Cincar, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici 1 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 13,00 sati.

Skip to content