Obrana teme doktorske disertacije – Katarina Budić, mag. biotech. in med.

17.01.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Katarina Budić, mag. biotech. in med. će u srijedu, 25. siječnja 2023. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom: „Uloga heterozigotnosti gena za ribosomski protein S6 u zloćudnoj preobrazbi stanica” pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: akademik Stipan Jonjić, dr. med., prof. dr. sc. Drago Batinić, dr. med. i izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici 4 Medicinskog fakulteta u Rijeci u 10,30 sati.

Obrana teme doktorske disertacije – Katarina Budić, mag. biotech. in med.

Skip to content