Obrana teme doktorske disertacije – Magdalena Medved, mag. biol. exp.

04.04.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Magdalena Medved, mag. biol. exp. će u srijedu, 6. travnja 2022. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom:

„Modulacija imunog odgovora posredovana imunoevazinima mišjeg citomegalovirusa MATp1 i m04/gp34”

pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić, dr. med., dr. sc. Dubravko Forčić, znanstveni savjetnik i izv. prof. dr. sc. Đurđica Cekinović Grbeša, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici 1 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 10,00 sati.

Skip to content